Hitta på sidan

Hammartå

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

En tå kan få deformitet i en eller två tåleder, som hindrar att den kan rätas ut aktivt.

Hammartå är en flexionsdeformitet i PIP-leden. Om deformiteten är i DIP-leden kallas det mallettå och om båda lederna är deformerade kallas det klotå.

Riskfaktorer

Riskfaktorer för hammartå är:

 • trånga skor
 • hereditet
 • sänkt främre fotvalv
 • sekundärt till hallux valgus
 • neuromuskulära sjukdomar
 • reumatoid artrit
 • diabetes
 • artros.

Utredning

Symtom

Följande symtom talar för hammartå:

 • Skor ger ofta besvär med trycksmärta och klavusbildning ovanpå tåns proximala interfalangealled (PIP-leden).  
 • Patienten har svårt att hitta sko som passar.
 • Patienten har svårt att sträcka ut PIP-leden.
 • Belastningssmärta under främre trampdynan med förhårdnader på grund av en subluxation i MTP-leden förekommer.

Hammartå kan även förekomma utan smärta.

Status

Följande statusfynd är typiska för hammartå:

 • En eller flera tår är krökta, oftast 2:a tån, även 3:e och 4:e tån förekommer, ofta bilateralt.
 • Kontraktur av PIP-leden förekommer ofta.
 • Överridande tår förekommer, ibland ligger hammartån över intilliggande tå.
 • Sår dorsalt över PIP-leden kan finnas.
Hammartå
En eller flera tår, oftast den andra, är krökta. (Källa: Nationella rekommendationer fotkirurgi)

Handläggning vid utredning

Diagnosen hammartå ställs i de flesta fall kliniskt. Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

Undersökningar

Bilddiagnostik

Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas när röntgen är indicerat.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling utgörs i första hand av egenvård och smärtlindring vid behov. Om patienten fortfarande har besvär trots egenvård och skoanpassning bör patienten remitteras till ortopedteknisk mottagning för bedömning. Vid symtomgivande kontraktur, smärta och sår trots justering av skor bör operation övervägas.

Egenvård

Ge råd om:

 • bekväma skor
 • rymlig tåbox, främre pelott och olika former av tåskydd mot skav
 • fotvård som fotbad och filning av förhårdnader, gärna utförd av en medicinsk fotterapeut. 

Främre pelott och tåskydd kan köpas i handeln.

Rekommenderade behandlingar

Läkemedelsbehandling

Vid uttalat smärta kan smärtlindring övervägas i form av

 • COX-hämmare
 • Paracetamol.

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är indicerad genomförs vid hammartån en korrektion med artrodes av PIP-led kombinerad med mjukdelsingrepp och eventuell osteotomi på metatarsalbenet. Åtgärderna för mallettå och klotå skiljer sig beroende på typen av felställning.

Försäkringsmedicin och intyg

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Relaterad information

Nationella rekommendationer fotkirurgi, Svenska Fot- och Ankelkirurgiska Sällskapet, Svensk Ortopedisk Förening, Sveriges läkarförbund