Hitta på sidan

Hallux valgus

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Hallux valgus innebär att stortån är sned och pekar in mot de andra tårna. Genesen bakom är inte fullt känd.

Riskfaktorer

Riskfaktorer för hallux valgus är:

 • hereditet
 • kvinnligt kön
 • trånga skor
 • överbelastning av framfoten
 • högt eller lågt fotvalv
 • artros
 • reumatoid artrit
 • överrörlighet
 • neuromuskulära sjukdomar.

Utredning

Symtom

Typiska symtom är:

 • Smärta medialt över stortåns grundled
 • Skor ger ofta besvär med trycksmärta
 • Svårt att hitta sko som passar
 • Ofta besvärsfri barfota.

Status

Typiska statusfynd är:

 • Lateral deviation av stortå: vinkling mot andra tån >15°
 • Medial deviation av första metatarsalbenet, foten blir bredare
 • Sänkt främre fotvalv
 • Pseudoexostos – ömmande, hård uppdrivning medialt över grundleden, ömmande klavusbildning, rodnad
 • Bursit kan förekomma i samband med pseudoexostos
 • Omlottställning och hammartå av andra tår kan förekomma.
Hallux valgus
Smärta över stortåns grundled är typiskt vid hallux valgus. (Källa: Nationella rekommendationer fotkirurgi)

Klinisk indelning av lateral deviation:

 • 15–20°: lindrig
 • 20–40°: måttlig
 • > 40°: grav.

Handläggning vid utredning

Diagnosen hallux valgus ställs i de flesta fall kliniskt. Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

Undersökningar

Bilddiagnostik

Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas om röntgen är indicerat.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling utgörs i första hand av egenvård och smärtlindring vid behov. Om patienten fortfarande har smärta trots egenvård bör patienten remitteras till ortopedteknisk mottagning för bedömning. Vid kvarstående, påtagliga besvär som inte kan hanteras bör patienten dock röntgas inför ställningstagande till kirurgi.

Egenvård

Ge råd om att använda:

 • rymliga, bekväma skor
 • hallux valgus-hjälpmedel
 • främre pelott (inlägg).

Hallux valgus-hjälpmedel och pelott finns att köpa i handeln. Skomakare kan lästa ut skor.

Rekommenderade behandlingar

Läkemedelsbehandling

Vid uttalat smärta kan smärtlindring övervägas i form av

 • Paracetamol
 • COX-hämmare, eventuellt i gelform vid lokal inflammation. 

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är aktuell genomförs osteotomi, borttagning av pålagringar eller mjukdelsplastik för att räta ut leden.

Försäkringsmedicin och intyg

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Hallux valgus - snedställd stortå, 1177

Relaterad information

Nationella rekommendationer fotkirurgi, Svenska Fot- och Ankelkirurgiska Sällskapet, Svensk Ortopedisk Förening, Sveriges läkarförbund