Hitta på sidan

Ganglion

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Ganglion är en godartad förändring som utgår från synovialvävnaden och innehåller ledvätska.

Ett ganglion på DIP-leder benämns mukös cysta.

Förekomst

Ganglion är vanligast bland unga vuxna kvinnor. Tillståndet förekommer dock i alla åldrar och utgör den vanligaste mjukdelsresistensen i handen.

Orsaker

Orsaken bakom ganglion är ofullständigt känd. Följande faktorer kan inverka:

 • medfödda, svaga områden i ledkapseln – framför allt hos tonåringar och unga vuxna
 • degenerativa faktorer – främst hos vuxna.

Riskfaktorer

 • trauma
 • överansträngning av led/sena
 • artros.

Utredning

Symtom

Ett ganglion skiftar ofta i storlek över tid och kan försvinna spontant.

Vanliga besvär är:

 • tryck- och obehagskänsla
 • smärta – både vid aktivitet och i vila.

Parestesier och pareser kan vara tecken på tryck på nervus ulnaris eller nervus medianus.

Status

Ganglion förekommer ofta handrygg men även volart, på fingrar och fotrygg.

Typiska statusfynd är:

 • 1–3 cm stor utbuktning
 • fast konsistens, ibland mjukare, som vid tryck kan ge efter
 • ibland ömmande vid palpation.
Statusfynd på händer.
Bilden visar vanliga lokalisationer för ganglion på hand och fingrar (volart och dorsalt).

Handläggning vid utredning

Diagnosen ganglion ställs oftast kliniskt. Vid behov komplettera utredningen med ultraljud. För att utesluta annan ledåkomma komplettera med röntgen.

Vid mukösa cystor och volara handledsganglier hos patienter i medelåldern och uppåt, misstänk artros.

Undersökningar

Bilddiagnostik

Ultraljud respektive slätröntgen är standard i de fall bilddiagnostik är indicerat.

Differentialdiagnoser

 • andra mjukdelsresistenser (till exempel fibrom, aterom eller tumör)  
 • carpal bossing (benpålagring över II-III metakarpalbenbasen) – hårdare konsistens och är mer distalt belägen 
 • synovit utgående från led eller sena
 • SL- ligamentskada (ruptur i ligament mellan skafoideum och lunatum).

Behandling

Handläggning vid behandling

Ge råd om vila. Informera patienten om att ganglion kan försvinna spontant efter några månader. Vid besvär kan arbetsterapeut utprova ortos, till exempel handledsstöd i kombination med träning av handledsmuskulaturen.

Om gangliet beror på artros behandla artrossjukdomen.

Vid funktionsinskränkning eller uttalade och långvariga besvär kan kirurgisk behandling vara indicerad. Dock är recidivrisken tämligen hög vid volart handledsganglion. [1]

Vid punktion och kortisoninjektion av dorsala ganglion finns en recidivrisk på 60 procent.

Behandlingsval

Kirurgisk behandling

 • punktion och kortisoninjektion vid dorsala ganglion
 • radikal exstirpation.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Ganglion, 1177

 1. Gude W, Morelli V. Ganglion cysts of the wrist: pathophysiology, clinical picture, and management. Curr Rev Musculoskelet Med. 2008 Dec;1(3-4):205-11. doi: 10.1007/s12178-008-9033-4. Epub 2008 Aug 26. PMID: 19468907; PMCID: PMC2682407