Dupuytrens kontraktur

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

M720
Dupuytrens kontraktur

ICD-10-SE

M72.0
Dupuytrens kontraktur

Om hälsotillståndet

Definition

Sjukdomen benämns även vikingasjukan och innebär en förtjockning och skrumpning som utvecklas till en kontraktur av fascian i handflatan.

Förekomst

Dupuytrens kontraktur förekommer främst hos män över 60 år men kan debutera betydligt tidigare. Sjukdomen är vanligare i Nordeuropa än i övriga världen.

Orsaker

Ökad kollagenproduktion leder till fibros som successivt utvecklas till en kontraktur.

Riskfaktorer

 • Hereditet
 • Diabetes 
 • Ålder över 45 år

Utredning

Symtom

Symtom vid Dupuytrens kontraktur utvecklas över lång tid och har i typiska fall följande förlopp:

 • hård knuta i handflatan som i undantagsfall kan ömma
 • en eller flera spända strängar i handflatan
 • sammandragning av strängarna
 • kontraktur av fingrarna (vanligen ring- och lillfingrar).

Patienten söker vanligen sjukvård först när kontrakturen försämrar förmågan att sträcka och spreta med de drabbade fingrarna.

Status

Typiska kliniska fynd är:

 • noduli i distala handflatan, lateralt
 • hårda strängar syns eller palperas i handflatan eller över basalfalangerna
 • aktiv och passiv sträckdefekt i engagerade fingrar, vanligen initialt i MCP-leder och därefter i PIP-leder. 

Ofta engageras ring- och lillfinger, vanligen bilateralt. Ibland kan subkutana förtjockningar uppträda på fingrarnas dorsalsida över mellanlederna. Kontraktur kan även förekomma på fotsulor och penis.

Foto på kontraktur i MCP-led med sträckdefekt > 30°. Turkos illustration i bilden visar hur graden av kontrakturen mäts.

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs utifrån anamnes och status.

Differentialdiagnoser

 • Triggerfinger, stenoserande tendovaginit – upphakning eller temporär låsning i flekterat läge
 • Sträcksenskada eller senluxation – fingret kan passivt sträckas ut fullt
 • Senskideganglion – kan ge en ömmande uppdrivning i anslutning till flexorsenor
 • Tumör 
 • Kontrakturer till följd av ärr, spasticitet efter stroke eller annan led- eller muskelsjukdom

Behandling

Handläggning vid behandling

Informera patienten om att Dupuytrens kontraktur endast behöver behandlas om kontrakturen ger en funktionsnedsättning. Vid behov kan en arbetsterapeut bedöma graden av funktionsinskränkning och sträckdefekt.

Ortoser, tänjningar, salvor och andra konservativa åtgärder har ingen dokumenterad effekt.

Kirurgisk behandling kan vara aktuell vid funktionsnedsättning i kombination med sträckdefekt > 30° i MCP-led respektive PIP-led.

Behandlingsval

Kirurgisk behandling

 • Nålfasciotomi –  bindvävssträngen delas i lokalbedövning med flera nålstick och strängen bryts av.
 • Öppen kirurgi – angripen palmarfascia avlägsnas.

Nålfasciotomi är skonsammare för patienten och medför enklare rehabilitering. Recidivrisken är dock högre än vid öppen kirurgi.

Försäkringsmedicin och intyg

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Dupuytrens kontraktur, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2020-10-15
Godkänt av:
Nationella programområden rörelseorganens sjukdomar

Hitta på sidan