Akromioklavikularledsskada

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation berör omhändertagande i samband med akuta skador i akromioklavikularleden (AC-leden).

Om hälsotillståndet

Definition

Akuta AC-ledsskador klassificeras utifrån dislokationsgrad (luxationsgrad) och ligamentskada enligt Rockwood klassifikation.

Rockwood klassifikation av AC-ledskador.pdf

Förekomst

Akuta AC-ledskador förekommer främst hos män i 20-årsåldern.

Orsaker

Skador i AC-leden kan uppstå vid fall eller vid ett direkt slag mot leden.

Utredning

Anamnes

 • Tidpunkt för trauma
 • Skadans uppkomst
 • Smärtutveckling

Status

Undersök båda axlarna genom inspektion och palpation och testa rörligheten.

Uteslut neurovaskulär påverkan genom att kontrollera handledspuls och sensibilitet distalt.

Typiska statusfynd är

 • svullnad och ömhet över AC-leden
 • den distala delen av nyckelbenet framträder synligt
 • molande värk som sträcker sig ut mot axeln och upp mot nacken
 • cross-body test och painful arc abduction 160–180° positivt.

Cross-body test

Patient som placerar handen på motsatta sidans axel.
Patienten placerar handen på motsatta sidans axel. Testet är positivt om rörelsen utlöser lokal smärta över AC-leden.

Painful arc abduction

Patient med abducerad axel.
Be patienten abducera axeln. Ibland kan undersökaren hjälpa till att försiktigt trycka armen uppåt. Testet är positivt om patienten känner smärta vid sträckning > 120°.

Handläggning vid utredning

Akuta AC-ledsskador bör röntgas.

Olika grad av kvarstående dislokation i AC-leden kan förekomma.

Patienten bör bedömas akut av ortoped

 • vid misstanke om en större AC-ledsluxation (> grad II, enligt Rockwoods klassifikation)
 • om huden över en protruderande nyckelbensände ter sig ischemisk eller nekrotisk.

Undersökningar

Bilddiagnostik

Bilaterala bilder med slätröntgen är standard. Röntgenfyndet är normalt vid AC-ledskada grad I (och ibland vid grad II) enligt Rockwoods klassifikation.

Differentialdiagnoser

 • Klavikelfraktur
 • Kuffruptur 
 • Främre axelledsinstabilitet
 • Frusen skuldra (frozen shoulder)
 • Impingementsyndrom i axelled
 • Reumatoid artrit och psoriasisartrit
 • Artros i AC-led och/eller axelled
 • Tumör

Behandling

Handläggning vid behandling

Fysioterapi samt smärtlindring rekommenderas utifrån behov.

Vid svårare AC-ledsskada (> grad II, enligt Rockwoods klassifikation) görs en kirurgisk bedömning av ortoped.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Vid behov ge

 • COX-hämmare
 • paracetamol.

Fysioterapi

Avlastning med slynga under några veckor kan ge smärtlindring.

Huvudsyftet med fysioterapi långsiktigt är att patienten ska återfå normal funktion i axel och skuldra samt stabilisera bål och muskulatur kring AC-leden.

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är indicerad genomförs en ledbandsplastik/rekonstruktion.

Uppföljning

Vid kvarstående besvär sex månader efter trauma rekommenderas bedömning av ortoped.

Komplikationer

AC-ledskada kan leda till kroniska besvär i form av instabilitet och artros.

Försäkringsmedicin och intyg