Muntorrhet

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

R682
Muntorrhet, ospecificerad
K11-
Sjukdom i spottkörtel

ICD-10-SE

K11.7
Rubbad spottkörtelfunktion
R68.2
Muntorrhet, ospecificerad

Om hälsotillståndet

Saliven är en viktig del av kroppens försvar mot bakterie-, virus- och svampinfektioner. Spottkörtlarna bildar 1-1,5 liter saliv varje dygn.

 • Mukös saliv är seg och trögflytande med hög viskositet och bildas kontinuerligt för att smörja samt skydda mun och tänder.
 • Serös saliv är vattnig och lättflytande med låg viskositet och bildas vid matintag.

Definition

 • Xerostomi – subjektiv upplevelse av muntorrhet
 • Hyposalivation – uppmätt minskad mängd producerad saliv

En onormal minskning av salivmängd anses föreligga vid ≤ 1,5 ml vilosaliv under en mätperiod om 15 minuter (0,1 ml/minut) och vid en sekretionshastighet i tuggstimulerad saliv på ≤ 3,5 ml i 5 minuter (≤ 0,7 ml/minut).

Orsaker

Orsaker till minskad mängd saliv

 • Läkemedelsbiverkan – vanligast
 • Hög ålder – påverkad salivproduktion samt salivkvalitet 
 • Munandning 
 • Stress
 • Sjukdomar som depression, reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, Parkinsons sjukdom, diabetes, uremi
 • Strålbehandling vid huvud- och halscancer

Utredning

Symtom

Förutom muntorrhet kan följande symtom förekomma:

 • sveda och klumpkänsla i hals
 • obehaglig, minskad eller förändrad smak i munnen
 • dålig andedräkt
 • munvinkelragader, torra och nariga läppar, sår i munslemhinna
 • svårigheter att svälja, tugga och tala
 • karies, tandlossning, svårigheter med tandprotes
 • symtom på oral candidainfektion.

Anamnes

 • Symtomdebut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allmän munhälsa
 • Eventuell påverkan på livskvalitet

Status

 • Inspektion av läppar, munhåla och svalg – sår, rodnad slemhinna
 • Inspektion av tänder – tandstatus
 • Palpation av spottkörtlar – förstoring
 • Övrigt status utifrån misstänkt bakomliggande orsak

Handläggning vid utredning

 • Bedöm symtom och grad av besvär.
 • Värdera behov av utredning utifrån misstänkt bakomliggande orsak.
 • Gå igenom patientens läkemedel.
 • Överväg mätning av salivsekretion i vila och efter stimulering.
 • Överväg behov av biopsi av läppspottkörtlar (exempelvis vid misstänkt Sjögrens syndrom) .

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Överväg utsättning eller byte av läkemedel.
 • Behandla eventuell bakomliggande orsak.
 • Ge råd om egenvård för att lindra symtom och förebygga skador.
 • Rekommendera regelbundna kontroller hos tandläkare eller tandhygienist.
 • Ta ställning till intyg för särskilt tandvårdsbidrag.
 • Överväg salivstimulerande eller saliversättande medel.

Egenvård

Råd patienten att:

 • hålla noggrann munhygien
 • använda fluor som profylax
 • fukta munnen före måltid
 • undvika söta drycker och mat med torr och smulig konsistens
 • dricka mellan tuggorna
 • skölja munnen med vatten efter måltid
 • skölja och sedan svälja ner matoljeblandat vatten (kan ge komforteffekt).

Komplikationer

Komplikationer

Muntorrhet är en vanlig orsak till klumpkänsla i halsen, dysfagi, nedsatt smaksinne, karies och tandlossning.

Nedsatt munhälsa kan i sin tur ge påverkan på livskvaliteten.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Muntorrhet, 1177

När du tar läkemedel, 1177

Relaterad information

Tandvårdsstöd, Försäkringskassan

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2020-09-11
Godkänt av:
Nationella programområden öron-, näsa-, halssjukdomar

Hitta på sidan