Muntorrhet

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Saliven är en viktig del av kroppens försvar mot bakterie-, virus- och svampinfektioner. Spottkörtlarna bildar 1-1,5 liter saliv varje dygn.

 • Mukös saliv är seg och trögflytande med hög viskositet och bildas kontinuerligt för att smörja samt skydda mun och tänder.
 • Serös saliv är vattnig och lättflytande med låg viskositet och bildas vid matintag.

Definition

 • Xerostomi – subjektiv upplevelse av muntorrhet
 • Hyposalivation – uppmätt minskad mängd producerad saliv

En onormal minskning av salivmängd anses föreligga vid ≤ 1,5 ml vilosaliv under en mätperiod om 15 minuter (0,1 ml/minut) och vid en sekretionshastighet i tuggstimulerad saliv på ≤ 3,5 ml i 5 minuter (≤ 0,7 ml/minut).

Orsaker

Orsaker till minskad mängd saliv

 • Läkemedelsbiverkan – vanligast
 • Hög ålder – påverkad salivproduktion samt salivkvalitet 
 • Munandning 
 • Stress
 • Sjukdomar som depression, reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, Parkinsons sjukdom, diabetes, uremi
 • Strålbehandling vid huvud- och halscancer

Utredning

Symtom

Förutom muntorrhet kan följande symtom förekomma:

 • sveda och klumpkänsla i hals
 • obehaglig, minskad eller förändrad smak i munnen
 • dålig andedräkt
 • munvinkelragader, torra och nariga läppar, sår i munslemhinna
 • svårigheter att svälja, tugga och tala
 • karies, tandlossning, svårigheter med tandprotes
 • symtom på oral candidainfektion.

Anamnes

 • Symtomdebut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allmän munhälsa
 • Eventuell påverkan på livskvalitet

Status

 • Inspektion av läppar, munhåla och svalg – sår, rodnad slemhinna
 • Inspektion av tänder – tandstatus
 • Palpation av spottkörtlar – förstoring
 • Övrigt status utifrån misstänkt bakomliggande orsak

Handläggning vid utredning

 • Bedöm symtom och grad av besvär.
 • Värdera behov av utredning utifrån misstänkt bakomliggande orsak.
 • Gå igenom patientens läkemedel.
 • Överväg mätning av salivsekretion i vila och efter stimulering.
 • Överväg behov av biopsi av läppspottkörtlar (exempelvis vid misstänkt Sjögrens syndrom) .

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Överväg utsättning eller byte av läkemedel.
 • Behandla eventuell bakomliggande orsak.
 • Ge råd om egenvård för att lindra symtom och förebygga skador.
 • Rekommendera regelbundna kontroller hos tandläkare eller tandhygienist.
 • Ta ställning till intyg för särskilt tandvårdsbidrag.
 • Överväg salivstimulerande eller saliversättande medel.

Egenvård

Råd patienten att:

 • hålla noggrann munhygien
 • använda fluor som profylax
 • fukta munnen före måltid
 • undvika söta drycker och mat med torr och smulig konsistens
 • dricka mellan tuggorna
 • skölja munnen med vatten efter måltid
 • skölja och sedan svälja ner matoljeblandat vatten (kan ge komforteffekt).

Komplikationer

Muntorrhet är en vanlig orsak till klumpkänsla i halsen, dysfagi, nedsatt smaksinne, karies och tandlossning.

Nedsatt munhälsa kan i sin tur ge påverkan på livskvaliteten.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Relaterad information

Tandvårdsstöd, Försäkringskassan