Trycksår, palliativ vård

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Inom ramen för palliativ vård kan flera typer av sår förekomma:

 • sår som orsakade av grundsjukdomen – maligna tumörsår, sår vid lymfödem och andra ödem
 • sår orsakade av annan sjukdom – bensår, fotsår hos personer med diabetes
 • förvärvade trycksår.

Den här rekommendationen omfattar trycksår inom palliativ vård.

Förekomst

Risken för trycksår är stor för patienter i sen palliativ fas. Sår ger ofta smärta som påverkar allmäntillstånd och välbefinnande i palliativ vård, och är därför viktigt att förbygga, utreda och behandla.

Orsaker

Trycksår är en vävnadsskada som uppkommer på grund av otillräcklig eller upphävd blodförsörjning.

Trycksår kan utvecklas var som helst på kroppen men är vanligast där benutskott ligger nära huden och belastningen är stor på en liten hudyta. Exempel är korsben, kotpelare, hälar, höfter, fotknölar, öron, axlar, armbågar och knän.

Riskfaktorer

 • Nedsatt förmåga till förflyttning och lägesändring
 • Hud utsatt för fukt i form av urin, avföring eller svettning
 • Hud utsatt för tryck, friktion och skjuvning (hud förskjuts i relation till angränsande vävnad)
 • Nedsatt sensibilitet genom exempelvis nervskada
 • Respiratorisk svikt eller dålig cirkulation
 • Dehydrering, malnutrition eller kakexi
 • Sänkt medvetandegrad eller feber

Utredning

Symtom

Smärtande och illaluktande sår på tryckutsatt lokalisation

Anamnes

 • Allmäntillstånd
 • Inspektion av hud och sår

Handläggning vid utredning

Utred eventuella påverkbara bakomliggande riskfaktorer.

Gradera trycksårets svårighetsgrad:

 • grad 1: kvarstående missfärgning, hel hud
 • grad 2: ytlig epitelskada
 • grad 3: fullhudsskada utan sårkavitet
 • grad 4: fullhudsskada med sårkavitet.

Behandling

Handläggning vid behandling

Trycksårsprofylax och behandling måste sättas i relation till patientens förväntade överlevnad och besvär.

 • Behandla bakomliggande orsak i första hand.
 • Ge råd om förebyggande och omvårdande åtgärder.
 • Behandla sår utifrån behov.

Behandlingsval

Omvårdnad

Systematisk riskbedömning enligt modifierad Nortonskala samt hudbedömning rekommenderas. Informera patienten och närstående om att i förebyggande syfte:

 • ändra läge i säng och rullstol
 • hålla huden ren och torr, särskilt vid inkontinens
 • hålla huden smidig och smörja med mjukgörande salva för att undvika sprickbildningar.

Tänk på att:

 • identifiera åtgärdbara brister i nutrition
 • genomföra regelbundna lägesändringar
 • avlasta med antidecubitusmadrass och andra lämpliga hjälpmedel
 • försiktigt smörja hud som visar tecken på tryckskada, undvika massage
 • överväga hydrokolloid platta för att avlasta särskilt utsatta ställen
 • revidera djupa sår
 • upprätta sårvårdsjournal.

Fysioterapi

 • Instruera om lämplig förflyttningsteknik och positionering.
 • Förskriv hjälpmedel för hygien, förflyttning, vila och tryckavlastning.

Arbetsterapi

 • Instruera om lämplig positionering och hur patienten bör avlasta i liggande och sittande samt förbygga kontrakturer.
 • Informera och handleda patient, närstående och personal i trycksårsförebyggande åtgärder.
 • Förskriva hjälpmedel för tryckavlastning, förflyttning och för toalett samt hygien.

Läkemedelsbehandling

 • Ge lokal sårvård.
 • Ge smärtlindring vid behov.
 • Överväg antibiotikabehandling vid infekterat sår med allmänpåverkan och smärta.

Uppföljning

 • Planera uppföljning i sårvårdsjournal.
 • Dokumentera noggrant.

Relaterad information

Modifierad Nortonskala, Vårdhandboken