Svettningar, palliativ vård

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Generaliserad svettning är vanligt vid avancerad cancersjukdom, särskilt vid lymfom.

Svettning förekommer även vid infektion, menopaus samt vid endokrina sjukdomar såsom diabetes mellitus och hypertyreos.

Andra orsaker är alkohol och läkemedel, exempelvis SSRI-preparat och hormonbehandling av till exempel bröst- och prostatacancer.

Utredning

Symtom

Generell svettning.

Anamnes

 • Känd cancersjukdom
 • Pågående infektion
 • Hormonell rubbning
 • Läkemedelsbehandling
 • Svettningar - när, var på kroppen, hur mycket
 • Andra nytillkomna symtom.

Status

Riktad undersökning utifrån grundsjukdom.

Handläggning vid utredning

Inför eventuella undersökningar, ta hänsyn till förväntad överlevnad och i vilken fas av palliativ vård patienten befinner sig.

Provtagningar

Laboratorieprover

Överväg prover avseende infektion, hormonell rubbning samt eventuell annan påverkbar orsak utifrån anamnes och status.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Åtgärda behandlingsbar orsak, om möjligt.
 • Överväg att sätta ut läkemedel som kan bidra till svettning.
 • Ifrågasätt eventuell plåsterbehandling vid kraftig svettning och/eller feber eftersom det finns risk för förändrat läkemedelsupptag genom huden.
 • Prova allmänna råd och därefter läkemedelsbehandling vid behov.
 • Vid terapisvikt, överväg kontakt med specialiserad vård.

Allmänna råd

 • Anpassa rumstemperatur, vädra i rummet med sval och frisk luft.
 • Använd gärna fläkt för mer ventilation.
 • Tvätta och badda patienten efter behov.
 • Byt kläder och sängkläder, använd gärna bomullstyg.
 • Ge om möjligt extra dryck, exempelvis mineralvatten.
 • Salta maten.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

 • Om orsaken inte kan behandlas rekommenderas NSAID-preparat i låg dos, till exempel ibuprofen 200 mg x 3 .
 • Vid nattlig svettning kan amitriptylin 10-30 mg provas.
 • Vid hormonellt betingade svettningar hos kvinnor kan paroxetin eller venlafaxin prövas i låg dos.
 • Systemisk antikolinerg behandling kan vara teoretiskt intressant men behäftat med risker som tyvärr ofta överväger vinster av behandling.

Uppföljning

 • Utvärdera effekt av läkemedel efter 1-3 veckor.
 • Sätt ut läkemedel vid utebliven effekt.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2019-05-13
Godkänt av:
Nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård

Hitta på sidan