Hitta på sidan

Munbesvär, palliativ vård

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Patienter i livets slutskede sover oftast med öppen mun och klarar inte att självständigt sköta sin munhygien.

Munhälsa har en social och psykologisk betydelse då den påverkar såväl smakupplevelse, förmåga att tugga och svälja samt tal och kommunikation.

Munvård kan innebära betydelsefull kontakt mellan närstående och ger den anhörige möjlighet till praktisk medverkan.

Utlösande faktorer

 • Kakexi
 • Dehydrering
 • Sänkt immunförsvar
 • Infektioner och inflammationer
 • Behandling, exempelvis läkemedel, strålning eller cytostatika
 • Andning med öppen mun
 • Tandinfektion, protesdysfunktion
 • Oro, stress

Utredning

Symtom

 • Torrhetskänsla i munnen
 • Svårighet att tala och svälja
 • Dålig andedräkt

Anamnes

 • Förändrad smak
 • Svårigheter att bära avtagbara tandproteser

Status

Undersök mun och svalg avseende infektioner, rodnad och sveda, krustabildningar samt torra, spruckna läppar och munvinkelsår.

Behandling

Behandla om möjligt orsaken till patientens besvär. För tandvårdskostnader finns särskilda regler i samband med palliativ vård.

Omvårdnad

Inspektera munhålan regelbundet och skatta med instrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide). Torka ur och fukta munnen frekvent, gärna med vichyvatten eller matolja. Använd salivstimulerande, saliversättning och smörjande cerat för läpparna.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Munsmärta

För smärtlindring kan lokal anestetika ges. Olika beredningar finns, exempelvis munsköljvätska, salva och sugtablett.

Candidainfektion

Lokalbehandling med nystatin. Vid svår candida i munhåla eller misstanke om candida i svalg och esofagus, behandla peroralt med flukonazol men var observant på interaktioner.

Neurologiska sväljningsbesvär

Ge förtjockningsmedel vid svårighet att svälja flytande på grund av neurologiska orsaker som vid ALS, stroke eller hjärntumör.

Terapisvikt

Kontakta palliativ specialistvård vid terapisvikt.