Hitta på sidan

Klåda, palliativ vård

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation fokuserar på klåda i palliativa vårdsituationer. Kunskap om neuroanatomiska orsaker till klåda är av värde för att förstå behandlingsalternativ.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Fysiologiska mekanismer

Patofysiologiskt kan klådan delas in i:

 • pruritoceptiv - klåda uppstår i hudens fria nervändar
 • neuropatisk - retning av en skadad afferent nervbana
 • neurogen från centrala nervsystemet - central ackumulation av substanser så som histamin, serotonin, prostaglandin, cytokiner och opioider.

Utlösande faktorer

 • Bakomliggande hudproblem som torr hud, atopi, neurodermatit eller eksem samt svampinfektion och skabb
 • Allergiska tillstånd som läkemedelsreaktioner med exantem eller nässelutslag
 • Läkemedelsbiverkan, till exempel morfin
 • Endogena metabola sjukdomar som njur- och leversvikt, gallstas med ikterus
 • Cancersjukdom med paramalign klåda, särskilt blodsjukdomar som polycytemia vera och lymfom
 • Psykiatriska och psykosomatiska tillstånd som stress, ångest och depression

Utredning

Anamnes

 • Känd cancersjukdom
 • Komplikation till grundsjukdom
 • Nya läkemedel
 • Duration och utveckling av klådan
 • Andra nytillkomna symtom

Status

 • Allmäntillstånd
 • Palpation av buk (lever, mjälte) och lymfkörtlar
 • Inspektion av huden avseende hudförändringar, rivmärken samt ikterus
 • Psykiskt status

Handläggning vid utredning

 • Handlägg utifrån bakomliggande känd grundsjukdom alternativt lokal dermatologisk orsak.
 • Bedöm om klådan är av akut eller kronisk karaktär.
 • Gör en genomgång av patientens läkemedel.
 • Överväg kompletterande laboratorieprover.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandla om möjligt orsaken, till exempel hudsjukdom, olämpligt läkemedel eller gallvägsstas.

Omvårdnad

Ge råd om att:

 • inte riva huden, gärna prova tunna handskar
 • ta oljebad och använda mjukgörande kräm samt undvika uttorkande tvål och duschkräm
 • prova kylbalsam som kan dämpa klådan
 • ha en sval omgivning (rum, säng, dusch)
 • använda luftiga kläder av bomull.

Behandlingsval

Fysioterapi

 • Uppmuntra patienten till självvalda och meningsfulla aktiviteter för att distrahera sig från klådan.
 • Taktil massage kan provas.

Läkemedelsbehandling

Basbehandling
 • Ge mjukgörande och klådstillande kräm eller salva, eventuell grupp 3 steroid.
 • Komplettera gärna med sederande antihistamin.

Om det inte räcker, fundera över vilka mekanismer och pruritogener som kan vara aktuella. Detta underlättar val av behandlingsstrategi.

Urtikaria
 • Tablett antihistamin
 • Vid kraftigare reaktion tillägg med kortikosteroid peroralt
Nattlig klåda
 • Tablett hydroxizin alternativt klemastin, beakta risk för antikolinerga biverkningar i palliativ situation
 • Tablett levomepromazin till natten
 • Bensodiazepiner med ofta sinsemellan likvärdig effekt
Neuropatisk klåda
 • Tablett gabapentin
 • Tablett klomipramin
Paramalign klåda

Histamin är sällan mediator vid denna typ av klåda, varför ofta alternativa läkemedel utan evidens får provas:

 • tablett paroxetin
 • tablett sertralin
 • tablett mirtazapin.
Annan klåda

Läkemedel som kan provas vid specifika tillstånd, men där evidens saknas:

 • uremisk klåda – naltrexon, gabapentin
 • klåda vid partiell gallvägsobstruktion – kolestyramin, eventuellt naltrexon
 • opioidutlöst klåda – ondansetron.