Hitta på sidan

Nedsatt lukt- och smaksinne

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Gäller endast för Region Norrbotten.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning

Specialiserad vård

 • Fortsatt utredning och behandling i vissa fall
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remissindikation:

 • behov av fortsatt utredning och behandling av bakomliggande orsak
 • försäkringsärenden då försäkringsbolag ofta kräver en bedömning av ÖNH-specialist.
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Om hälsotillståndet

Lukt och smak är väl sammankopplade. Det som uppfattas som smak förmedlas till stor del via luktsinnet. För att fungera normalt behöver både lukt- och smaksinne anfuktade slemhinnor.

Luktsinnet förmedlas från luktcellerna i näsan via olfactoriusnerven (N I) till hjärnan. Smaksinnet förmedlas från tungans främre 2/3 via chorda tympani (N VII) och den bakre tredjedelen av glossopharyngeusnerven (N IX).

Definition

 • Hyposmi – nedsatt luktsinne
 • Anosmi – avsaknad av luktsinne
 • Hypogeusi – nedsatt smaksinne
 • Ageusi – avsaknad av smaksinne

Orsaker

Orsakerna kan ge förlust av eller nedsatt lukt- eller smaksinne och vara övergående eller irreversibla.

Orsaker till hyposmi och anosmi

 • Virus – influensa, herpes simplex, covid-19
 • Lokalt i näsa – slemhinnesvullnad (allergi, rinit, sinuit, näspolyper), tumör
 • Läkemedel – biverkan eller överkonsumtion (nässpray, näsdroppar)
 • Rökning
 • Ökad ålder
 • Endokrina/metaboliska – diabetes, hypogonadism, binjurebarkinsufficiens, njursvikt, näringsbrist
 • Intracerebrala – tumör, trauma (skada på nervus olfactorius, N I), epilepsi, MS, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom.

Orsaker till hypogeusi och ageusi

 • Ökad ålder – neuronalt eller genom försämrad salivproduktion
 • Läkemedelsbiverkan
 • Strålning – mot huvud eller hals

Utredning

Anamnes

 • Debut – akut, långsam
 • Förlopp – fluktuerande, konstant
 • Andra sjukdomar
 • Aktuella läkemedel

Status

 • Munhåla – slemhinna och tunga
 • Näsa – svullen eller rodnad slemhinna, näspolypos
 • Undersök om möjligt näshåla efter avsvällning (näsdroppar/nafazolin).
 • Kranialnervstatus rekommenderas vid misstanke om intracerebral tumör eller nervskada.

Provtagningar

Laboratorieprover

Ta prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak, beakta särskilt vitamin B12-brist och diabetes.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge allmänna råd.
 • Gör en läkemedelsgenomgång.
 • Specifik behandling beror på orsak.
 • Starkt nedsatt lukt- och smaksinne kan i vissa yrken omöjliggöra fortsatt yrkesutövning.

Allmänna råd

Ge råd om att:

 • sluta röka
 • undvika överkonsumtion av avsvällande nässpray
 • skölja näsa med saltvatten i kanna eller spruta
 • prova näsoljedroppar
 • fukta munslemhinnan med munfuktande gel eller matolja vid salivbrist.
Gäller endast för Region Norrbotten.

Luktträning

Luktträning kan ha effekt och bör helst påbörjas tidigt, då förmågan till återhämtning ofta är bäst de första månaderna. Rekommendera gärna patienten att använda sig av www.lukttraning.se

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Nedsatt luktsinne och smaksinne, 1177