Herpes zoster oftalmicus

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

B02-
Bältros UNS

ICD-10-SE

B02.3
Bältros med ögonkomplikationer
B02.9
Bältros utan komplikation

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Norrbotten

Vid ögonengagemang, eller risk för ögonengagemang:

Norrbotten
 • Påbörja antiviral behandling
 • Telefonkonsult ögonmottagningen dagtid
Norrbotten

Remisskoder

 • Gällivare: geogonm
 • Sunderbyn: syogonm
 • Piteå: peogonm

Omfattning av kunskapsstödet

Den här rekommendationen avser bältros vid eller i ett öga. För bältros på andra delar av kroppen finns specifik rekommendation.

Om hälsotillståndet

Definition

Herpes zoster oftalmicus är bältros som engagerar trigeminusnervens översta gren, n oftalmicus.

Förekomst

Cirka 20 % av befolkningen drabbas av bältros. Enstaka personer får bältros upprepade gånger. Herpes zoster oftalmicus utgör 10 % av all bältros.

Orsaker

Bältros orsakas av en reaktivering av varicella zoster-virus i sensoriska nervganglier. Insjuknandet förutsätter att patienten har haft en primär varicellainfektion (vattkoppor).

Riskfaktorer

Riskfaktorer för herpes zoster är:

 • hög ålder
 • nedsatt immunförsvar.

Utredning

Symtom

 • Debut – sjukdomskänsla och ensidig smärta kring öga, näsa, panna, tinning eller skalp
 • Förlopp – tillkomst av hudutslag och ögonsymtom
 • Hudutslag – kring öga, näsa, panna, tinning eller skalp
 • Smärta – i eller bakom öga
 • Ögon – ljuskänslighet, synpåverkan

Hudutslag på näsa utgör ökad risk för ögonpåverkan.

Anamnes

 • Tidigare vattkoppor och herpes zoster
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hud – gruppvisa utslag med blåsor, krustor och rodnad
 • Ögon – eventuellt blandinjektion, engagemang av kornea med färgupptag, ljusväg, tryckstegring
 • Ögonlock – svullnad
 • Synskärpa – ofta synnedsättning

Handläggning vid utredning

 • Herpes zoster oftalmicus är en klinisk diagnos.
 • Utslag på näsa utgör ökad risk för ögonpåverkan.
 • I vissa fall vid oklar diagnos kan laboratorieprov behövas. Behandling ges direkt, utan att invänta svar.

Provtagningar

Laboratorieprover

För att påvisa varicella-zostervirus tas blåsbottenskrap.

Differentialdiagnoser

 • Impetigo
 • Herpes simplex

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandla med antiviralt läkemedel, även om det gått mer än 72 timmar från debut av utslag.

 • Vid misstänkt ögonengagemang – starta behandlingen omedelbart och samråd med ögonläkare för uppföljning.
 • Vid avsaknad av ögonengagemang – informera patienten om att bör höra av sig vid nya symtom på näsa eller i öga, även vid inledd behandling.
 • Vid immunsuppression – kontakta specialiserad vård, mer skyndsam handläggning kan behövas.

Komplikationer

Komplikationer

 • Sekundär bakteriell keratit
 • Uveit
 • Nedsatt korneal sensibilitet, som kan ge kroniska kornealsår
 • Sekundärglaukom
 • Orbital inflammation
 • Akut retinal nekros
 • Postherpetisk neuralgi

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Bältros, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2021-05-03
Godkänt av:
Nationella programområden ögonsjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt:
2023-08-18
Godkänt av:
Region Norrbotten

Hitta på sidan