Hitta på sidan

Herpes zoster oftalmicus

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Vid ögonengagemang, eller risk för ögonengagemang:

 • Påbörja antiviral behandling
 • Telefonkonsult ögonmottagningen dagtid

Remisskoder

 • Gällivare: geogonm
 • Sunderbyn: syogonm
 • Piteå: peogonm
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Omfattning av kunskapsstödet

Den här rekommendationen avser bältros vid eller i ett öga. För bältros på andra delar av kroppen finns specifik rekommendation.

Om hälsotillståndet

Definition

Herpes zoster oftalmicus är bältros som engagerar trigeminusnervens översta gren, n oftalmicus.

Förekomst

Cirka 20 % av befolkningen drabbas av bältros. Enstaka personer får bältros upprepade gånger. Herpes zoster oftalmicus utgör 10 % av all bältros.

Orsaker

Bältros orsakas av en reaktivering av varicella zoster-virus i sensoriska nervganglier. Insjuknandet förutsätter att patienten har haft en primär varicellainfektion (vattkoppor).

Riskfaktorer

Riskfaktorer för herpes zoster är:

 • hög ålder
 • nedsatt immunförsvar.

Utredning

Symtom

 • Debut – sjukdomskänsla och ensidig smärta kring öga, näsa, panna, tinning eller skalp
 • Förlopp – tillkomst av hudutslag och ögonsymtom
 • Hudutslag – kring öga, näsa, panna, tinning eller skalp
 • Smärta – i eller bakom öga
 • Ögon – ljuskänslighet, synpåverkan

Hudutslag på näsa utgör ökad risk för ögonpåverkan.

Anamnes

 • Tidigare vattkoppor och herpes zoster
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hud – gruppvisa utslag med blåsor, krustor och rodnad
 • Ögon – eventuellt blandinjektion, engagemang av kornea med färgupptag, ljusväg, tryckstegring
 • Ögonlock – svullnad
 • Synskärpa – ofta synnedsättning

Handläggning vid utredning

 • Herpes zoster oftalmicus är en klinisk diagnos.
 • Utslag på näsa utgör ökad risk för ögonpåverkan.
 • I vissa fall vid oklar diagnos kan laboratorieprov behövas. Behandling ges direkt, utan att invänta svar.

Provtagningar

Laboratorieprover

För att påvisa varicella-zostervirus tas blåsbottenskrap.

Differentialdiagnoser

 • Impetigo
 • Herpes simplex

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandla med antiviralt läkemedel, även om det gått mer än 72 timmar från debut av utslag.

 • Vid misstänkt ögonengagemang – starta behandlingen omedelbart och samråd med ögonläkare för uppföljning.
 • Vid avsaknad av ögonengagemang – informera patienten om att bör höra av sig vid nya symtom på näsa eller i öga, även vid inledd behandling.
 • Vid immunsuppression – kontakta specialiserad vård, mer skyndsam handläggning kan behövas.

Komplikationer

 • Sekundär bakteriell keratit
 • Uveit
 • Nedsatt korneal sensibilitet, som kan ge kroniska kornealsår
 • Sekundärglaukom
 • Orbital inflammation
 • Akut retinal nekros
 • Postherpetisk neuralgi

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Bältros, 1177