Hitta på sidan

Endokrin oftalmopati

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remiss till både endokrinologmottagning och ögonmottagning vid misstanke om endokrin oftalmopati.

Remisskoder

 • Gällivare: geogonm
 • Sunderbyn: syogonm
 • Piteå: peogonm
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Om hälsotillståndet

Definition

Endokrin oftalmopati är en autoimmun inflammation som påverkar den orbitala och periorbitala vävnaden.

Orsaker

Orsaken till endokrin oftalmopati är ett inflammatoriskt engagemang av orbitas vävnader associerat med autoimmuna tyreoideasjukdomar. Tillståndet är ovanligt och debuterar i 20 % av fallen före tyreoideasjukdomen.

Riskfaktorer

 • Graves sjukdom – i särklass vanligast
 • Rökning
 • Radiojodbehandling
 • Hereditet

Utredning

Symtom

 • Synpåverkan, dubbelseende
 • Gruskänsla, ökat tårflöde, ljuskänslighet
 • Retrobulbär smärta, spontant eller vid blickändring
 • Tyreotoxiska symtom kan förekomma

Anamnes

 • Efterfråga tyreotoxiska symtom – omfattningen saknar korrelation till graden av oftalmopati
 • Rökning
 • Hereditet

Status

 • Sköldkörtel – struma
 • Ögonlock – ödem, slutningsdefekt, ögonlocksretraktion
 • Syn – synpåverkan
 • Ögonmotorik – inskränkta ögonrörelser

Handläggning vid utredning

 • Synpåverkan talar för allvarlig oftalmopati och kräver snar bedömning inom specialiserad vård.
 • Misstänkt endokrin oftalmopati bör utredas med laboratorieprover.
 • Vid kvarstående misstanke rekommenderas utredning inom specialiserad vård, även vid normala provsvar.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • TSH, T3, T4
 • Antikroppar mot tyreoperoxidas (anti-TPO) och mot TSH-receptorn (TRAK)

Diagnoskriterier

 • Allergisk konjunktivit
 • Intraorbital inflammation av annan genes
 • Extrabulbär tumör

Behandling

Handläggning vid behandling

Endokrin oftalmopati behandlas initialt inom specialiserad vård.

Egenvård

Rekommendera tårsubstitut i form av droppar med högre viskositet.

Levnadsvanor

Rekommendera rökstopp vid rökning.

Uppföljning

Endokrin oftalmopati bör följas upp inom specialiserad vård. När vårdansvaret övergår till primärvården kan tårsubstitut förskrivas efter behov.

Komplikationer

Synnervskompression eller korneala ulcerationer kan orsaka synnedsättning eller blindhet. Endokrin oftalmopati kan också leda till ögonmuskelpåverkan och kosmetiska handikapp.