Hitta på sidan

Diabetesretinopati

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remiss till ögonmottagning vid:

 • Nydebuterad diabetes mellitus oavsett typ eller nyinflyttad patient.
 • Snabb försämring eller tillkomst av exempelvis krokseende. Långsam synförsämring hänvisas till optiker.
 • Graviditet eller planerad graviditet hos patient med risk för diabetesretinopati.
 • Patient med hög biologisk ålder, ska i varje fall bedömas individuellt om synhotande retinopati är sannolik att uppträda inom återstående livstid.
 • Körkortsintyg utfärdas i de flesta fall från primärvården. Endast laserbehandlade patienter (diagnos CKC12) behöver intyg från ögonklinik.

Därefter följer ögonkliniken upp patienten enligt deras rutin med t.ex. ögonbottenfoto.

Telefonkonsult/akutremiss till ögonklinik vid hastigt uppkommen synnedsättning.

I remissen ska följande anges:

 • Typ av diabetes
 • Duration
 • Aktuellt HbA1c
 • Aktuellt blodtryck
 • Behandling
 • Kända diabeteskomplikationer
 • Övriga riskfaktorer

Om GE41 är uppdaterad och ifylld går det att hänvisa till denna i remissen.

Remisskoder

 • Gällivare: geogonm
 • Sunderbyn: syogonm
 • Piteå: peogonm
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Om hälsotillståndet

Definition

Diabetesretinopati är en progredierande komplikation till diabetes och kan orsaka olika synproblem, i värsta fall blindhet.

Stadieindelning:

 • ingen retinopati
 • lätt eller mild retinopati
 • måttlig retinopati
 • allvarlig icke-proliferativ retinopati
 • proliferativ retinopati.

Riskfaktorer

 • Dålig metabol kontroll
 • Snabb sänkning av HbA1c
 • Lång sjukdomsduration
 • Högt blodtryck
 • Rökning
 • Mikroalbuminuri

Utredning

Symtom

Ibland förekommer synpåverkan.

Anamnes

 • Riskfaktorer
 • Upplevelse av synförsämring
 • Förekomst av diabeteskontroller

Status

 • Blodtryck
 • Överväg synskärpa

Handläggning vid utredning

Vid diabetes rekommenderas regelbunden fotografering och bedömning av ögonbottnarna via specialiserad vård.

Provtagningar

Laboratorieprover

HbA1c bör finnas tillgängligt för specialiserad vård för adekvat riskbedömning.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge råd om rökstopp och fysisk aktivitet.
 • Optimera behandling av blodsocker, blodtryck och blodfetter.

I vissa fall krävs intraokulär läkemedelsinjektion, laserbehandling eller operation, via specialiserad vård.

Uppföljning

Gäller endast för Region Norrbotten.

När remiss väl är utfärdad till ögonmottagningen sker uppföljning regelbundet av ögonsjukvården. Undersökning av ögonbottenfoto sker så länge bilder av god kvalitet kan erhållas och behandling av retinopati är meningsfull. Primärvården står för uppföljning av diabetesbehandling samt övriga riskfaktorer och skickar ny remiss med uppdaterad information enligt ovan om behov finns.

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Försäkringsmedicin och intyg

Intyg

Körkortsintyg

Tidigare har Transportstyrelsen begärt av personer med diabetes att de ska skicka in synintyg tillsammans med varje läkarintyg om diabetes. Det kravet har nu tagits bort från föreskrifternas kapitel om diabetes. Om och hur ofta du behöver lämna synintyg prövas istället utifrån reglerna om synfunktionerna.

Intyg kan i vissa fall utföras i primärvården, förutsatt att vissa kriterier uppfylls. I övriga fall bör körkortsintyg utfärdas via specialiserad vård.

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Kvalitetsuppföljning

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Diabetesretinopati, 1177