Diabetesretinopati

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

E118P
Diabetes mellitus typ 2, med komplikationer
E119
Diabetes mellitus typ 2, utan komplikationer

ICD-10-SE

E11.3
Diabetes mellitus typ 2 - med ögonkomplikationer
E11.9
Diabetes mellitus typ 2 - utan komplikationer

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Norrbotten

Remiss till ögonmottagning vid:

Norrbotten
 • Nydebuterad diabetes mellitus oavsett typ eller nyinflyttad patient.
 • Snabb försämring eller tillkomst av exempelvis krokseende. Långsam synförsämring hänvisas till optiker.
 • Graviditet eller planerad graviditet hos patient med risk för diabetesretinopati.
Norrbotten
 • Patient med hög biologisk ålder, ska i varje fall bedömas individuellt om synhotande retinopati är sannolik att uppträda inom återstående livstid.
Norrbotten
 • Körkortsintyg utfärdas i de flesta fall från primärvården. Endast laserbehandlade patienter (diagnos CKC12) behöver intyg från ögonklinik.
Norrbotten

Därefter följer ögonkliniken upp patienten enligt deras rutin med t.ex. ögonbottenfoto.

Norrbotten

Telefonkonsult/akutremiss till ögonklinik vid hastigt uppkommen synnedsättning.

Norrbotten

I remissen ska följande anges:

 • Typ av diabetes
 • Duration
 • Aktuellt HbA1c
 • Aktuellt blodtryck
 • Behandling
 • Kända diabeteskomplikationer
 • Övriga riskfaktorer

Om GE41 är uppdaterad och ifylld går det att hänvisa till denna i remissen.

Norrbotten

Remisskoder

 • Gällivare: geogonm
 • Sunderbyn: syogonm
 • Piteå: peogonm

Om hälsotillståndet

Definition

Diabetesretinopati är en progredierande komplikation till diabetes och kan orsaka olika synproblem, i värsta fall blindhet.

Stadieindelning:

 • ingen retinopati
 • lätt eller mild retinopati
 • måttlig retinopati
 • allvarlig icke-proliferativ retinopati
 • proliferativ retinopati.

Riskfaktorer

 • Dålig metabol kontroll
 • Snabb sänkning av HbA1c
 • Lång sjukdomsduration
 • Högt blodtryck
 • Rökning
 • Mikroalbuminuri

Utredning

Symtom

Ibland förekommer synpåverkan.

Anamnes

 • Riskfaktorer
 • Upplevelse av synförsämring
 • Förekomst av diabeteskontroller

Status

 • Blodtryck
 • Överväg synskärpa

Handläggning vid utredning

Vid diabetes rekommenderas regelbunden fotografering och bedömning av ögonbottnarna via specialiserad vård.

Provtagningar

Laboratorieprover

HbA1c bör finnas tillgängligt för specialiserad vård för adekvat riskbedömning.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge råd om rökstopp och fysisk aktivitet.
 • Optimera behandling av blodsocker, blodtryck och blodfetter.

I vissa fall krävs intraokulär läkemedelsinjektion, laserbehandling eller operation, via specialiserad vård.

Uppföljning

Norrbotten

När remiss väl är utfärdad till ögonmottagningen sker uppföljning regelbundet av ögonsjukvården. Undersökning av ögonbottenfoto sker så länge bilder av god kvalitet kan erhållas och behandling av retinopati är meningsfull. Primärvården står för uppföljning av diabetesbehandling samt övriga riskfaktorer och skickar ny remiss med uppdaterad information enligt ovan om behov finns.

Försäkringsmedicin och intyg

Intyg

Körkortsintyg

Tidigare har Transportstyrelsen begärt av personer med diabetes att de ska skicka in synintyg tillsammans med varje läkarintyg om diabetes. Det kravet har nu tagits bort från föreskrifternas kapitel om diabetes. Om och hur ofta du behöver lämna synintyg prövas istället utifrån reglerna om synfunktionerna.

Intyg kan i vissa fall utföras i primärvården, förutsatt att vissa kriterier uppfylls. I övriga fall bör körkortsintyg utfärdas via specialiserad vård.

TFTS 2010:125, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Diabetesretinopati, 1177

Kvalitetsuppföljning

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2021-05-11
Godkänt av:
Nationella programområden ögonsjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt:
2023-08-18
Godkänt av:
Region Norrbotten

Hitta på sidan