Hitta på sidan

Kolecystit, akut

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Kolecystit är ett tillstånd med inflammation i gallblåsan.

Förekomst

Cirka 20 % av alla patienter med symtomgivande gallsten får en akut kolecystit, vilket står för 3–9 % av alla sjukhusinläggningar för akut buk.

Incidensen för kolecystit ökar upp till 50–60 års ålder. Tillståndet är vanligare hos kvinnor än hos män.

Orsaker

Vanligaste orsaken är gallsten som obstruerar utflödet från gallblåsan. Ibland förekommer sekundärinfektion av tarmbakterier som Escherichia coli eller gasbildande bakterier.

Infektion förekommer också utan obstruktion, orsakerna associeras då ofta med intensivvård, akut trauma eller större kirurgi.

Riskfaktorer

 • Symtomgivande gallstenssjukdom

Utredning

Symtom

 • Smärta – ihållande svår smärta, liknande gallstensanfall, som ofta förvärras
 • Lokalisation – under höger arcus, ibland med utstrålning mot ryggen
 • Subfebrilitet – vanligt
 • Illamående – ibland även kräkningar
 • Lätt ikterus kan förekomma

Anamnes

 • Aktuella symtom och förlopp
 • Känd gallstenssjukdom
 • Tidigare bukkirurgi
 • Andra sjukdomar
 • Läkemedel

Status

 • Allmäntillstånd – allmänpåverkan
 • Lungor – andningsfrekvens, syresaturation
 • Hjärta – puls
 • Blodtryck
 • Buk – lokal ömhet under höger arcus, peritonitstatus
 • Överväg EKG

Handläggning vid utredning

Ta en noggrann anamnes och värdera symtom och förlopp utifrån misstänkt sjukdom och differentialdiagnostiska överväganden. Misstänkt akut kolecystit bör handläggas akut inom specialiserad vård.

Provtagningar

Laboratorieprover

Överväg temp, CRP, urinsticka.

Differentialdiagnoser

Några viktiga differentialdiagnoser är:

 • gallstensanfall
 • akut hjärtinfarkt
 • appendicit
 • hepatit, kolangit, pankreatit
 • njurstensanfall, pyelonefrit
 • perforerat ulcus.

Behandling

Handläggning vid behandling

Vid allmänpåverkan

Ofta behövs inneliggande observation för ställningstagande till behandling. I väntan på transport till akutmottagning rekommenderas:

 • smärtstillande – diklofenak lösning (25 mg/ml), 3 ml intramuskulärt, eller suppositorium 100 mg x 1
 • vätska intravenöst.

Behandlingsval

Kirurgisk behandling

Kirurgi kan genomföras i akut skede eller senare när inflammationen gått tillbaka. Akut kirurgi bör helst genomföras inom 4–5 dygn från smärtdebut, i sent skede görs behandlingen efter ett par månader.

Komplikationer

 • Akut kolangit
 • Perforation, abscess, peritonit
 • Sepsis

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Gallsten, 1177