Analfistel

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Analfistel är en onormal epitelklädd förbindelse som utgår från analkanalen och vanligen mynnar i huden perianalt. I sällsynta fall förekommer en förbindelse mellan analkanal och vagina.

Förekomst

I de allra flesta fall är fisteln orsakad av att en analabscess har perforerat huden. Den inre öppningen sitter då i höjd med linea dentata.

Inflammation vid Crohns sjukdom kan bidra till mer komplicerade fistlar som ibland kan vara multipla.

I ovanliga fall kan abscessbildning vid analfissur orsaka en mer distal fistel.

Riskfaktorer

 • Tidigare analabscess
 • Tidigare analfistel
 • Crohns sjukdom

Utredning

Symtom

 • Flytning från fistelmynningen
 • Lokal ömhet
 • I sällsynta fall – läckage av illaluktande sekret och gas från slidan

Anamnes

 • Symtomduration
 • Tidigare analabscess eller analfistel
 • Inflammatorisk tarmsjukdom, särskilt Crohns sjukdom

Status

 • Yttre inspektion
 • Rektalpalpation – särskilt palpation av huden perianalt samt av analkanalen
 • Överväg proktoskopi

Typiska statusfynd är:

 • en grop eller mörkröd knottra 2–4 mm stor vid yttre öppning
 • brunfärgad flytning från yttre öppning
 • palpabel sträng under huden vid fistelgång
 • rodnad i linea dentata vid inre öppning.

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs kliniskt baserat på symtom, anamnes och status. Fortsatt handläggning och behandling bör göras inom specialiserad vård.

Vid tecken på pågående infektion misstänk abscess. Patienten bör då bedömas akut inom specialiserad vård.

Differentialdiagnoser

 • Pilonidalcysta
 • Hidroadenit
 • Furunkulos
 • Annan enterogenital fistel

Behandling

Handläggning vid behandling

Spontan slutning av analfisteln ökar risken för abscessbildning med ytterligare fistulering som följd. En analfistel bör därför behandlas kirurgiskt inom specialiserad vård. Antibiotikabehandling är inte indicerat i primärvård.

Vid Crohns sjukdom kan patienten behöva behandling för sin grundsjukdom för optimerad läkning av analfisteln efter kirurgi. Patienten handläggs då av kirurg och gastroenterolog i samråd.

Behandlingsval

Kirurgisk behandling

Ingreppets omfattning och val av metod är beroende av fistelns förlopp, framför allt av hur den är belägen i förhållande till analsfinktrarna.

Komplikationer

 • Recidiv av analabscess eller analfistel
 • Postoperativt – viss risk för analinkontinens efter avancerad fistelklyvning
 • Viss risk för skivepitelcancer vid långvarig obehandlad fistel

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Bölder och fistlar runt ändtarmsöppningen, 1177