Mensförskjutning

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Många kvinnor har önskemål om att förskjuta mensen någon eller några veckor av praktiska skäl, till exempel i samband med en resa.

Mensförskjutning baseras på beräknat datum för nästa mens. Det är därför en förutsättning att kvinnan har regelbundna menstruationer.

Behandlingen styrs av om kvinnan har antikonceptionell hormonell behandling eller inte.

Utredning

Handläggning vid utredning

Mensförskjutning med läkemedel kan ofta göras utan klinisk undersökning eller annan utredning.

Behandling

Handläggning vid behandling

Välj behandling utifrån om kvinnan har pågående hormonell antikonception eller inte.

Säkerställ att inga kontraindikationer för behandlingen föreligger. Informera om vikten av att inte vara gravid. För behandlingsstart utgå från datum för senaste mens.

Överväg byte av preventivmedel om kvinnan önskar skjuta upp sin mens upprepade gånger per år.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Behandling för kvinnor utan hormonell antikonception

Vid mensförskjutning används noretisteron (Primolut-Nor) eller medroxiprogesteronacetat (Provera).

Observera att tillfällig peroral gestagenbehandling inte ger antikonceptiv effekt.

Säkerställ att kontraindikationer för behandlingen inte föreligger. Exempel är

  • leversjukdom eller porfyri
  • riskfaktorer för venös tromboembolism
  • graviditet.

För tablettbehandling med noretisteron 5 mg x 2 gäller följande:

  • Behandlingen startas senast 3 dagar före väntad mens.
  • Behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor.
  • Blödning inträffar 2–3 dagar efter avslutad behandling.

För tablettbehandling med medroxiprogesteronacetat 10 mg x 1 gäller följande:

  • Behandlingen startas minst 5 dagar före väntad mens.
  • Blödning inträffar 2–7 dagar efter avslutad behandling.

Vid mensförskjutning kan symtom liknande de premenstruella samt genombrottsblödningar uppkomma under pågående behandling. Risken är större ju längre tid kvinnan skjuter upp sin mens.

Om kvinnan planerar graviditet strax efter en mensförskjutning överväg att förskriva medroxiprogesteronacetat. Vid användning av noretisteron finns viss risk för virilisering av kvinnliga foster.

Behandling för kvinnor med hormonell antikonception

Vid mensförskjutning har kvinnor med hormonell antikonception lika gott skydd mot oönskad graviditet som annars.

1. P-plåster

Inget uppehåll görs, kvinnan sätter istället på ett nytt plåster vid tiden för det vanliga uppehållet. Plåstret byts därefter en gång i veckan som vanligt tills hon väljer att göra ett uppehåll på en vecka då mensblödningen kommer.

2. P-ring

Inget uppehåll görs, kvinnan sätter in en ny ring och låter den sitta i tre veckor. Därefter tar hon ut p-ringen för att få mensblödning.

3. Kombinerade p-piller

Trifasiskt p-piller:

Hormonmängden i tabletterna varierar. För att förskjuta menstruationen hoppar kvinnan över sockertabletterna (i befintliga fall) och börjar med de sista tio aktiva tabletterna i nästa karta och fortsätter därefter på ny karta.

Monofasiskt p-piller:

Hormonmängden är den samma i alla tabletter. För att förskjuta menstruationen hoppar kvinnan över sockertabletterna (i befintliga fall) och fortsätter med nästa karta.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2021-04-12
Godkänt av:
Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning