Hitta på sidan

Bartolinit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Bartolinis körtlar är lokaliserade på båda sidor om slidöppningen vid de yttre blygdläpparnas bakre omfång. De producerar ett sekret som håller slemhinnorna fuktiga. Om utförsgången från körteln täpps till ansamlas sekret i körteln, den blir uppdriven och inflammerad och ibland även infekterad. En abscess kan bildas.

Förekomst

Bartolinit förekommer oftare hos yngre kvinnor. Det är inte känt varför vissa kvinnor insjuknar oftare än andra.

Orsaker

Vanliga agens vid infektion är stafylokocker, streptokocker, Escherichia coli eller anaeroba bakterier. Ibland orsakas infektionen av klamydia. Gonorré kan också orsaka infektion men är mindre vanligt.

Utredning

Symtom

 • Ensidig rodnad, svullnad och smärta
 • Palpabel ömmande resistens vid slidöppningen i eller intill blygdläpparna
 • Ibland är symtomen så uttalade att patienten har svårt att sitta
 • Feber i vissa fall

Anamnes

 • Förlopp
 • Tidigare episoder med bartolinit
 • Tidigare och aktuell sexuellt överförbar sjukdom

Status

 • Undersökning av yttre genitalia
 • Överväg gynekologisk undersökning såvida det inte är för smärtsamt för patienten
 • Överväg lymfkörtelpalpation i ljumskar

Handläggning vid utredning

Vid allmänpåverkan eller feber, överväg bedömning inom specialiserad vård.

Provtagningar

Laboratorieprover

Ta prov för sexuellt överförbar sjukdom om det är indicerat eller om patienten önskar det. Odling från sårhåla tas om antibiotikabehandling övervägs.

Differentialdiagnoser

 • Bartolincancer
 • Aterom
 • Annan furunkel eller abscess som inte utgår från körteln 
 • Vulvacancer – överväg vid knöl i vulva eller ljumske där ingen annan uppenbar förklaring finns hos kvinna över 40 år eller kvinna med immundefekt (oavsett ålder), bör handläggas enligt standardiserat vårdförlopp för vulvacancer.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Behandling vid bartolinit är främst kirurgisk.
 • Gör sammanvägd bedömning och ta ställning om patienten ska remitteras in eller om kirurgisk behandling kan genomföras adekvat på plats.
 • Tillståndet är smärtsamt, ofta behövs smärtstillande behandling.
 • Antibiotikabehandling är sällan indicerad men kan behövas om patienten är allmänpåverkad och har feber.
 • Recidiverande besvär är relativt vanligt och bör handläggas vidare av gynekolog.

Rekommenderade behandlingar

Kirurgisk behandling

Behandlingen är i första hand incision och dränage i lokalbedövning. Enbart incision rekommenderas inte på grund av stor recidivrisk.

Vid recidiverande besvär bör en kvarstående öppning från körteln skapas för att få tillståndet att läka, detta görs inom specialiserad vård.

Komplikationer

 • Recidiverande besvär
 • Kronisk bartolinit
 • Bartolinicysta

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Bartolinit – infektion i slidöppningen, 1177