Erysipelas

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Orsaker

 • Erysipelas, även kallad rosfeber, är en infektion som är begränsad till dermis.
 • Infektionen uppstår oftast i skadad hud som sår, eksem eller insektsbett.
 • Vanligaste agens är betahemolytiska streptokocker, framför allt grupp A och G.
 • Vid erysipelas i underbenen dominerar betahemolytiska streptokocker grupp G.

Riskfaktorer

 • Tidigare erysipelas
 • Venös insufficiens
 • Lymfödem
 • Obesitas
 • Pares
 • Diabetes mellitus
 • Efter strålbehandling

Utredning

Symtom

 • Akut debut
 • Hudrodnad – välavgränsad, ofta indurerad och värmeökad, ökar gradvis i storlek
 • Smärta – förekommer ibland
 • Lokalisation – nedre extremitet (70 %), övre extremitet (20-25 %), ansikte (5-10 %), armar, öra
 • Feber – akut påkommen > 38 grader, med eller utan frossa
 • Illamående och kräkningar – kan förekomma

Status

 • Allmäntillstånd – feber, allmänpåverkan
 • Hudinspektion och palpation – bedömning av utbredning, eventuella sår
 • Blodtryck och puls
 • Andningsfrekvens, överväg saturation

Handläggning vid utredning

 • Erysipelas är en klinisk diagnos.
 • Vid typiska symptom och fynd utan allmänpåverkan, behövs ingen provtagning.
 • Vid allmänpåverkan eller lokalisation i ansiktet bör patienten bedömas akut inom specialiserad vård.

Provtagningar

 • Överväg CRP, som kan vara kraftigt förhöjd vid uttalad infektion.
 • Kontrollera blodglukos vid återkommande infektioner för att utesluta diabetes.

Differentialdiagnoser

 • Venöst sår med måttlig omgivande rodnad (dock sällan feber, frossa eller förhöjd CRP)
 • Tromboflebit
 • Cellulit
 • Furunkel eller karbunkel
 • Erytema migrans
 • Lokal reaktion efter insektsbett
 • Gikt
 • Abscess
 • Septisk bursit och artrit
 • Nekrotiserande mjukdelsinfektion (fascit, cellulit) bör misstänkas vid svår lokal smärta

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Behandla patient utan allmänpåverkan med peroral antibiotika.
 • Markera rodnat område med penna för att kunna följa utvecklingen.
 • Rekommendera högläge och eventuellt kompressionsbehandling för att minska risk för svullnad och ödem.
 • Kontrollera att patientens blodsocker ät välreglerat vid diabetes.
 • Informera patienten om att viss ökning av lokal rodnad kan förekomma efter insatt behandling och att rodnad och svullnad kan kvarstå i flera veckor.

Vid recidiverande erysipelas

 • Behandla riskfaktorer samt eventuella eksem, bensår, psoriasis och paronykier.
 • Rekommendera patienten att använda skydd mot insektsbett.
 • Överväg antibiotikaprofylax i samråd med infektionsläkare vid minst två recidiv inom tre år.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

 • Penicillin V, tablett 1 g, 1 x 3 i 10 dagar vid vikt < 90 kg
 • Penicillin V, tablett 1 g, 2 x 3 i 10 dagar vid vikt 90-120 kg
 • Klindamycin, kapsel 300 mg, 1 x 3 i 10 dagar vid penicillinallergi typ 1

Uppföljning

 • Uppföljning bör planeras för patienter som har svårt att utvärdera behandlingseffekten själva.
 • Ny klinisk kontroll bör utföras vid misstänkt terapisvikt.
 • Utvärdering efter 3 och 6 månader rekommenderas vid antibiotikaprofylax.

Komplikationer

Utan behandling kan tillståndet övergå i sepsis.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Rosfeber, 1177

Relaterad information

Läkemedel vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner - behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket