Rosacea

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

L719P
Annan rosacea

ICD-10-SE

L71.1
Rhinophyma
L71.9
Rosacea, ospecificerad
L71.8
Annan rosacea

Om hälsotillståndet

Förekomst

Rosacea är en vanlig ansiktsdermatos hos medelålders och äldre personer.

Orsaker

 • Etiologin är oklar.
 • Hereditär faktor finns, men patogenesen är oklar.

Utredning

Symtom

 • Hudsymtomen är vaskulära (flush, rodnad, telangiektasier) eller inflammatoriska (papler och pustler).
 • Ögonsymtom kan förekomma (blefarit, konjunktivit eller keratit).

Status

 • Rodnad hud, vidgade ytliga blodkärl och papulopustulösa förändringar utan komedoner.
 • Lokalisation främst på näsa, kinder, haka och panna.
 • Vävnadsförtjockning och hyperplasi av talgkörtlar (framförallt rinofyma).

Handläggning vid utredning

 • Diagnos ställs i regel kliniskt utifrån symtom, status och anamnes.
 • PAD underlättar sällan för att ställa diagnos.

Differentialdiagnoser

 • Akne – har komedoner.
 • Perioral dermatit – små rodnade papler runt mun och ibland ögon.
 • Seborroiskt eksem – saknar pustler, fjällar mer, lokaliserat i hårbotten, ögonbryn och nasolabialt.
 • SLE – fjärilserytem, har ej pustler, ovanligt.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge råd om egenvård.
 • Informera om recidiv.
 • Topikal läkemedelsbehandling kan behövas, eventuellt med tillägg av perorala läkemedel.
 • Vid utebliven effekt av antibiotika och lokalbehandling, uttalade telangiektasier eller rinofyma bör bedömning av hudläkare övervägas.

Egenvård

Ge råd till patienten om att

 • undvika försämrande faktorer som sol, temperaturväxling, lokala steroider och kärlvidgande ämnen som alkohol och starka kryddor
 • använda UV-skydd
 • rosaceahuden är ofta känslig och patienten får prova vilka kosmetika och mjukgörare som fungerar.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Topikal behandling kan svida och irritera i början, råd patienten att börja försiktigt och trappa upp.

Papler och pustler

Lindrig till medelsvår rosacea:

 • I första hand – azaleinsyra.
 • I andra hand – annan lokalbehandling.

Medelsvår till svår rosacea:

 • I första hand – ivermektin.
 • I andra hand – om lokalbehandling inte är tillräcklig, tillägg av peroral tetracyklin, dosering som vid akne.
 • Erytromycin – endast då tetracyklin är kontraindicerat.

Erytem och flush

 • Erytem och flushattacker är ofta mycket svårbehandlade.
 • Propranolol kan provas mot flush.
 • Erytem kan dämpas med kombination av lokal och per oral behandling.
 • Topikal brimonidin kan provas men många kan uppleva en försämring.

Ögon

 • Lindriga besvär – rekommendera tårsubstitut som vid torra ögon.
 • Uttalade besvär – konsultera ögonläkare.

Uppföljning

Utvärdera läkemedelsbehandlingen efter 2–3 månader.

Komplikationer

Komplikationer

Många upplever sjukdomen som mycket kosmetiskt besvärande.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Rosacea, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2020-05-01
Godkänt av:
Nationella programområden hud- och könssjukdomar