Hitta på sidan

Pityriasis rosea

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Pityriasis rosea förekommer:

 • oftast hos ungdomar och unga vuxna
 • oftare på höst och vår.

Orsaker

Sjukdomen:

 • har en okänd etiologi men sannolikt virusassocierad
 • smittar inte
 • återkommer ibland (2 %).

Utredning

Symtom

 • Debuterar ofta med en primärmedaljong, en fjällande, några centimeter stor, lätt rodnad fläck.
 • Uppstår ofta efter en övre luftvägsinfektion.
 • Efter någon - några veckor syns en spridning av små lätt rodnade fjällande fläckar i hudens sprickriktning, främst på bålen.
 • Lätt klåda kan förekomma.
 • Utslagen försvinner vanligen efter 6-10 veckor, ibland kan de kvarstå flera månader.
 • Utslagen läker utan ärr men hypopigmentering kan kvarstå flera månader vid mörk hudtyp.

Handläggning vid utredning

Diagnosen är klinisk.

Differentialdiagnoser

 • Andra virusexantem – har ingen primärmedaljong och läker oftast snabbare
 • Guttat psoriasis
 • Läkemedelsexantem
 • Pityriasis versicolor
 • Tinea corporis
 • Syfilis sekundärstadiet – utslag handflator

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge lugnande besked och information.
 • Lokal steroid grupp I kan provas vid klåda, eventuellt grupp II-III vid svår klåda.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Pityriasis rosea – medaljongsjuka, 1177