Lymfogranulom, veneriskt

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Lymfogranuloma venereum (LGV) orsakas av en variant av klamydiabakterien. Den räknas som en sexuellt överförbar infektion (STI). LGV lyder under smittskyddslagen och är därigenom anmälnings- och smittspårningspliktig.

Förekomst

LGV är mycket ovanligt och förekommer i Sverige främst hos män som har sex med män. Incidensen har de senaste åren ökat från enstaka importfall till drygt 30 fall om året.

Samsjuklighet

En patient kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar (STI) samtidigt. Erbjud provtagning för annan STI utifrån sexualanamnes och symtombild.

Sjukdomsförlopp

Inkubationstiden är några dagar till sex veckor.

Utredning

Symtom

 • Inflammation i ändtarmen (proktit) som kan ge blödning, flytning och smärta är vanligast.
 • Smärtsamt, oftast solitärt, sår vid eller i ändtarm, i vagina eller på penis förekommer.
 • Förstorade lymfkörtlar kan ses. Dessa kan ibland suppurera.

Anamnes

 • Aktuella symtom.
 • Misstänkt smittotillfälle.
 • Sexualanamnes.
 • Tidigare sexuellt överförbar infektion.

Status

 • Ytliga lymfkörtlar – förstorade körtlar i ljumskar vid genitalt sår.
 • Inspektion av yttre genitalia och anus – sår, flytning.
 • Överväg proktoskopi beroende på smärta – proktit.

Handläggning vid utredning

Gör följande vid symtom och misstanke om LGV:

 • Ta klamydiatest utifrån sexualanamnes och förekomst av sår.
 • Överväg provtagning för ytterligare sexuellt överförbara infektioner.

Vid positivt provsvar eller stark misstanke om LGV, kontakta venereologisk mottagning för utvidgad diagnostik och påbörjande av smittspårning.

Differentialdiagnoser

Möjliga differentialdiagnoser:

 • proktit orsakad av exempelvis herpes, Giardia lamblia samt inflammatorisk tamsjukdom såsom ulcerös kolit och Mb Crohn
 • gonorré
 • klamydia
 • syfilis (hård schanker)
 • mpox.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ombesörj SmiNet-anmälan.
 • Ge information om förhållningsregler muntligt och skriftligt.
 • Remittera till specialiserad vård för smittspårning, behandling och uppföljning.

Informera patienten om:

 • att patienten har informationsplikt gentemot sexuell partner samt är skyldig att minimera risk för smittspridning
 • att fortsatt handläggning, behandling och uppföljning sker inom specialiserad vård
 • att undersökning, diagnostik och behandling är kostnadsfri.

Förebyggande åtgärder

Ge råd om att använda kondom eller slicklapp vid oralsex, vaginalsex och analsex från början av och under hela samlaget.

Komplikationer

 • Lymfkörtelsmältning och bildning av fistlar.
 • Ärrbildning, såsom stenosering i tarmen, som kan bli omfattande.

Relaterad information

Sjukdomsinformation om lymfogranuloma venereum (LGV), Folkhälsomyndigheten