Liktorn, klavus

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Liktorn, eller klavus, är en förtjockning av huden till följd av ständigt tryck och/eller friktion på en avgränsad hudyta. Den kan ses som utväxt på tår, mellan tår och över tåled eller som inväxt på fotsulor på grund av belastningen.

Riskfaktorer

Riskfaktorer är

 • främre fotvalvsinsufficiens
 • trånga eller illasittande skor
 • hammartå.

Utredning

Symtom

Symtom är

 • hyperkeratos, ibland med inslag av torkat blod
 • ofta ömhet över centrala taggen.

Undersökningar

Biopsi kan övervägas i oklara fall. Dermatoskopi kan underlätta för att se punktformade blödningar, som tyder på vårta.

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnoser är

 • vårtor – kan även förekomma på ställen som inte utsätts för tryck, vid nedhyvling ses punktformiga blödningar
 • malignitet – misstänk vid atypisk bild.

Behandling

Handläggning vid behandling

Följande handläggning rekommenderas:

 • Ge råd om egenvård.
 • Patienten kan i vissa fall behöva kontakta fotvårdsklinik för behandling som till exempel nedslipning (ingår inte i medicinsk fotvård).
 • Patient med diabetes kan ha rätt till medicinsk fotvård.
 • Ibland kan skoanpassning via ortopedteknik behövas.
 • Nedhyvling och utskärning med skalpell ger ofta momentan smärtlindring och kan provas. Om utlösande faktorer kvarstår finns risk att klavus återkommer och då kan metoden upprepas.
 • Kryokirurgi har ingen plats i behandling av klavus – risk för ärrbildning.

Egenvård

Ge följande råd:

 • Eliminera utlösande faktorer.
 • Använd rymliga skor och avlasta foten.
 • Prova liktornsplåster.
 • Rekommendera pelott eller andra fotbäddar vid främre fotvalvsinsufficiens.
 • Prova uppmjukning och eventuell behandling med uppluckrande salva, lösning eller plåster.

Förebygg genom att fila bort eventuella förhårdnader efter varma fotbad eller dusch.

Komplikationer

Sårbildning under hornlagret och infektioner förekommer. Foten riskerar att snedbelastas vilket kan leda till värk i knä och höft.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Förhårdnader och liktornar, 1177