Hyperhidros

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

R61-
Hyperhidros

ICD-10-SE

R61.9
Hyperhidros, ospecificerad
R61.1
Generaliserad hyperhidros
R61.0
Lokaliserad hyperhidros

Om hälsotillståndet

Definition

Hyperhidros innebär en abnormt ökad och ej fysiologiskt nödvändig svettning.

Hyperhidros delas in i:

 • primär – lokalt eller multifokalt ökad svettning utan bakomliggande orsak
 • sekundär – lokalt, multifokalt eller generellt ökad svettning med bakomliggande orsak.

Förekomst

Primär lokaliserad hyperhidros förekommer hos cirka 5 % av befolkningen och sekundär hyperhidros hos cirka 15 %.

Orsaker

Primär lokaliserad hyperhidros

 • Bakomliggande orsak är inte klarlagd men anses bero på abnorm central respons i hjärnan på normala perifera stimuli.
 • Tillståndet kan vara ärftligt.
 • Debut sker ofta i barndom.
 • Besvärsgraden varierar i intensitet.
 • Försämring ses ofta i samband med emotionell belastning.

Sekundär hyperhidros

Sekundär hyperhidros orsakas av bakomliggande tillstånd som:

 • infektion – tuberkulos, malaria
 • malignitet – lymfom
 • läkemedel – SSRI, opiat, centralstimulantia
 • psykogena – ångest
 • endokrina – manligt/kvinnligt klimakterium, tyreoideasjukdom, feokromocytom
 • metabola – diabetes, övervikt
 • neurologiska – Parkinsons sjukdom, Horner’s eller Freys' syndrom
 • hjärt- och lungsjukdom – hjärtsvikt, KOL
 • alkoholöverkonsumtion.

Utredning

Symtom

Primär lokaliserad hyperhidros

 • Ökad lokal svettning, bilateral och symmetrisk
 • Svettningen upphör under sömn

Vanliga lokalisationer:

 • axiller 50 % (särskilt i tonåren)
 • fötter och händer 25-30 % (särskilt i barndom)
 • ansikte 20 %
 • ljumskar, hårbotten eller bröst.

Sekundär hyperhidros

 • Generell, lokal eller asymmetrisk distribution
 • Symtom på bakomliggande orsak kan förekomma – exempelvis trötthet, viktnedgång, hjärtklappning, långvarig feber eller nattlig svettning.

Anamnes

 • Påverkan på livskvalitet
 • Ärftlighet
 • Tidigare genomförd behandling
 • Läkemedelsbehandling och eventuell korrelation till svettning
 • Fråga om uppgifter talande för sekundär hyperhidros inklusive B-symtom

Besvärsskattning kan göras med Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS):

 • Svettningarna är inte besvärande och begränsar inte dagliga aktiviteter.
 • Svettningarna kan tolereras men begränsar ibland dagliga aktiviteter.
 • Svettningarna kan knappt tolereras och begränsar ofta dagliga aktiviteter.
 • Svettningarna är intolerabla och begränsar konstant dagliga aktiviteter.

Status

 • Hudinspektion – grad av svettning, lokalisation och symmetri
 • Neurologstatus – vid asymmetrisk svettning på annan lokalisation än i axill (denervering med kompensatorisk svettning på andra sidan)

Handläggning vid utredning

 • Primär lokaliserad hyperhidros är en klinisk diagnos.
 • Besvärsskatta med Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS).
 • Blodprover, bilddiagnostik eller annan utredning kan övervägas vid misstanke om sekundär svettning.
 • Vid nattlig svettning, överväg förekomst av obstruktiv sömnapné, restless legs, nattlig smärta eller om det är uttryck för B-symtom.

Behandling

Handläggning vid behandling

Primär lokaliserad hyperhidros

 • Lokalantiperspirant med aluminiumklorid bör provas i första hand i minst 1 månad. Applicera om möjligt på torr hud.
 • Vid multifokal hyperhidros kan antikolinergika provas.

Inom specialiserad vård finns fler behandlingsalternativ:

 • botulinumtoxin
 • jontofores (elbehandling av händer eller fötter)
 • mikrovågsbehandling av axiller
 • sympatektomi eller kirurgisk behandling.

Sekundär hyperhidros

Åtgärda eller behandla bakomliggande orsak.

 • Generaliserad svettning – peroral antikolinergika kan ha god effekt på symtom och livskvalitet.
 • Nattliga svettningar – vid samtidiga smärtor, mardrömmar eller ytlig, fragmenterad sömn kan amitriptylin 10–30 mg eller långverkande antikolinergika provas till natten.
 • Stressutlöst svettning – betablockare kan provas.

Komplikationer

Komplikationer

Komplikationer som kan uppkomma av behandling:

 • topikal behandling med aluminiumklorid – övergående hudirritation (framförallt vid applicering på fuktig hud)
 • botulinumtoxin – övergående muskelsvaghet eller kompensatorisk svettning
 • sympatektomi – kompensatorisk svettning peroral behandling med antikolinergika – svåra biverkningar, framförallt hos äldre.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Överdriven svettning, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2020-12-11
Godkänt av:
Nationella programområden hud- och könssjukdomar