Hitta på sidan

Endokardit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Endokardit innebär en infektion orsakad av mikroorganism i endokardiet, på hjärtklaff (nativ eller protes), pacemaker eller implanterbar defibrillator (ICD). Icke-bakteriell endokardit är sällsynt.

Förekomst

Incidensen av endokardit i Sverige är cirka 5–7 fall per 100 000 invånare. Medianåldern vid insjuknande är drygt 65 år.

Orsaker

Endokardit kan ha ett akut eller subakut förlopp, främst utifrån bakomliggande agens. Vanligast är stafylokocker (ofta akut) och alfahemolytiska streptokocker (ofta subakut).

Icke-bakteriell endokardit kan ses vid exempelvis malignitet, reumatisk feber, SLE eller koagulationsrubbning.

Riskfaktorer

 • Klaffprotes
 • Kongenitala och förvärvade klaffel
 • Tidigare endokardit
 • Pacemaker eller ICD
 • Pågående intravenöst missbruk

Utredning

Symtom

Akuta symtom

 • Allmänpåverkan
 • Akut påkommen och hög feber

Subakuta symtom

 • Ofta långdragen och måttlig feber
 • Trötthet
 • Värk i bröstkorg, leder eller muskler
 • Ibland viktnedgång

Följdsymtom

Endokardit kan orsaka septisk embolisering, infektiös spridning i kroppen och immunologiska reaktioner. Det kan i sin tur ge:

 • hjärtsymtom – vid hjärtinfarkt, aortarotabscess, hjärtsvikt
 • neurologiska symtom – vid stroke, septiskt aneurysm i hjärna
 • luftvägssymtom – vid lunginfarkt, hjärtsvikt
 • njurpåverkan – vid immunologisk glomerulonefrit, septisk njurinfarkt
 • hudutslag – vid hudembolier, immunologiska reaktioner.

Anamnes

 • Riskfaktorer
 • Tandläkarbesök eller annat ingrepp nyligen

Status

 • Allmäntillstånd – feber, dyspné
 • Mun och svalg
 • Hjärta – nytillkommet blåsljud
 • Lungor – biljud
 • Hud – särskilt sår eller småblödningar på händer eller fötter
 • Överväg EKG

Handläggning vid utredning

Endokardit kan ha en varierande symtombild och vara en svår diagnos att ställa. Misstanke bör väckas vid feber eller frossa och:

 • nytillkommet blåsljud
 • samtidig klaffprotes, pacemaker, ICD eller medfött hjärtfel
 • tidigare endokardit
 • intravenöst missbruk
 • nyligen genomfört tandläkarbesök hos patient med klaffsjukdom
 • nyligen stroke av oklar genes eller samtidig generaliserad inflammation
 • hudförändringar på händer eller fötter.

Klinisk bild som talar för sepsis bör handläggas akut enligt separat rekommendation. Misstänkt endokardit bör bedömas akut inom specialiserad vård.

Provtagningar

Laboratorieprover

Överväg CRP och temp.

Behandling

Handläggning vid behandling

Akut endokardit behandlas inom specialiserad vård.

Förebyggande åtgärder

Profylax inför tandingrepp

Förebyggande tandvård och ett gott tandstatus är den viktigaste åtgärden. Antibiotikaprofylax är sällan indicerat inför tandingrepp, nyttan är omdiskuterad.

I vissa utvalda fall kan antibiotikaprofylax övervägas vid klaffprotes eller tidigare endokardit inför invasiva ingrepp som:

 • tandextraktion
 • tandstensskrapning
 • dentoalveolär tandkirurgi.

Antibiotika ges då peroralt 60 minuter före ingreppet med:

 • amoxicillin 2 g till vuxna, 50 mg/kg till barn
 • vid pc-allergi klindamycin 600 mg till vuxna, 20 mg/kg till barn.

Relaterad information

Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp, Läkemedelsverket (pdf)