Hypofysinsufficiens

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation syftar till att ge stöd vid initial handläggning av misstänkt hypofysinsufficiens.

Om hälsotillståndet

Orsaker

 • Tumör – hypofysadenom, annan tumör eller metastas i sellaregionen
 • Hypofysit – läkemedelsutlöst eller autoimmun
 • Infarkt – blodpropp, blödning
 • Infektion – tuberkulos, hiv-infektion, syfilis
 • Granulomatös sjukdom – exempelvis sarkoidos
 • Empty sella-syndrom
 • Sheehans syndrom – hypofysär nekros hos kvinna sekundärt till svår förlossningsrelaterad blödning
 • Iatrogen – operation, strålning
 • Träningsanorexi
 • Missbruk, behandling vid missbruk – kokain, opiater
 • Trauma

Utredning

Symtom

Symtomen är ofta svårtolkade och diffusa, som trötthet och sjukdomskänsla. Generell påverkan på hypofysen ger ofta symtom på tillväxthormon- och gonadotropinbrist först. Exempel på symtom som kan förekomma vid hormonbrist är:

Tillväxthormonbrist

 • Nedsatt energi, ökad stresskänslighet
 • Ökat visceralt och subkutant fett, minskad muskelmassa
 • Hypoglykemitendens vid svältperioder

Gonadotropinbrist

 • Generella symtom – utebliven eller försenad pubertet, sämre tillväxt, ofrivillig barnlöshet, nedsatt libido, minskad behåring i axiller eller genitalt
 • Kvinnor – oligo- eller amenorré
 • Män – impotens, minskad skäggväxt, nattliga svettningar

ACTH-brist

 • Svaghet, generell värk och stelhet – främst distalt
 • Illamående, viktminskning

Brist på övriga hormoner

 • TSH – frusenhet, tröghet i tanke och rörelse, torr hud
 • Prolaktin – utebliven amningsstart en vecka efter partus
 • ADH – stora urinmängder, frekventa miktioner, ökad törst

Anamnes

 • Symtomdebut och duration
 • Bakomliggande etiologi
 • Andra sjukdomar

Status

 • Allmäntillstånd
 • Överväg syn- och synfältsundersökning
 • Överväg ytterligare undersökning utifrån symtom och anamnes

Handläggning vid utredning

Vid misstänkt hypofysinsufficiens rekommenderas kontakt med specialiserad vård för fortsatt handläggning.

Fynd som talar för hypofysinsufficiens vid misstanke om brist på olika hormon är:

 • tillväxthormon – låga nivåer av tillväxthormon (GH och IGF-1)
 • gonadotropin hos kvinnor – låga nivåer av östradiol premenopausalt samt LH och FSH postmenopausalt
 • gonadotropin hos män – låga nivåer av testosteron, LH och FSH
 • ACTH – låga nivåer av kortisol och ACTH
 • TSH – låga nivåer av TSH och fritt T4 (TSH kan vara normalt till lätt förhöjt)
 • prolaktin – låga nivåer av prolaktin
 • ADH – ökad dygnsvolym av urin, högt natrium.

Behandling

Behandling sker inom specialiserad vård.

Komplikationer

Tryck på synnervskorsningen kan ge synfältspåverkan och bör föranleda skyndsam utredning inom specialiserad vård.