Hitta på sidan

Basaliom

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remissindikation

Remittera till Kirurgen/ Ögonkliniken/ Öronkliniken

Remissinstans:

Remiss till Hudkliniken vid ytligt lågaggressiv (typ IB) (om behandling med Aldara inte har fungerat eller inte varit möjligt) eller vid nodulär lågaggressiv (typ IA) Basaliom medelaggressiv (typ II) och högaggressiv (typ III) remitteras till :

 • Ögonmottagningen om hudförändringen finns innanför orbita kanten.  
 • ÖNH mottagningen vid hudförändring i yttre öron, läppröda samt huden som tangerar det läppröda.
 • Kirurgmottagningen vid hudförändring i övriga områden.

Remissinnehåll

 • Patientens allmäntillstånd
 • Lokalisation, storlek och tillväxthastighet
 • PAD-svar som elektronisk bilaga, om sådant finns
 • Information om nuvarande sjukdomar och blodförtunnande läkemedel
 • Komplettera gärna remissen med fotostatus. Se handläggningsråd angående fotografering.

Fotografering av hudförändringar/hudsjukdomar

Inför fotografering:

 • Inhämta patientens medgivande före man tar bilderna
 • Informera patienten om syftet med fotograferingen (som en del av remiss, journalhandling, utbildningssyfte)
 • Informera om möjligheten att tillbakadra medgivande

Tips för bästa fotografering:

 • Bra ljus i rummet och/eller en lampa nära för att inte behöva använda kamerablixt
 • Ta en översiktsbild innan du zoomar in på hudförändringen
 • Lägg gärna en mätsticka på huden nära tumören/såret vid fotograferingen
 • Gå så nära hudförändringen som möjligt med kameran
 • Använd vid behov optisk zoom, undvik digital zoom
 • Stativ rekommenderas, eller annat stöd för kameran. Även en rörelse på 0,5 cm efter att kameran har fokuserat ger stor påverkan på bildkvalitén.
 • Tryck inte knappen hela vägen ner vid fotograferingen. Tryck bara in knappen halvvägs tills kameran har fokuserat klart. Tryck sedan vidare för att ta bilden.
 • Ta flera bilder, men lägg in i mediaarkivet endast de bästa
 • Dermatoskopi bilder ska alltid kompletteras med översiktsbild och närbild av hudförändring

Innan remissen sänds:

 • Lägg upp bilderna i Mediaarkivet
 • Välj endast de bästa bilderna innan du sparar
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Om hälsotillståndet

Definition

Basaliom, basalcellscancer (BCC), är en långsamt destruktivt växande, lokalt invasiv, malign epitelial tumör i huden, med ytterst begränsad förmåga till metastasering.

Basaliom kan indelas i olika subtyper:

 • nodulär – vanligast, ungefär hälften, lågaggressiv
 • superficiell – cirka 20-25%, lågaggressiv
 • infiltrativ – mellan 10-20%, medelaggressiv
 • morfeiform (skleroserande) – ungefär 4-9 %, högaggressiv.

Förekomst

 • Basaliom är den vanligaste hudtumören i Sverige, med en årlig incidens på drygt 50 000 personer.
 • Eftersom inte alla basaliom biopseras förekommer en underrapportering.
 • Förekomsten ökar med åldern, är vanligare bland män än kvinnor men sällsynt på personer med mörk hy.

Orsaker

UV-ljus påverkar hudens basalceller och omgivande strukturer, vilket skadar DNA i keratinocyterna som sedan växer okontrollerat.

Basalcellsnevussyndrom (Gorlins syndrom) är ett nedärvt tillstånd (autosomalt dominant) som orsakar basaliom, ofta redan i barndomen.

Riskfaktorer

 • Hög exponering för solljus
 • Upprepade solbrännskador i barndomen
 • Hudtyp I – alltid röd, aldrig brun
 • Hudtyp II – alltid röd, lite brun
 • Tidigare basaliom (nya och recidivrisk)
 • Immunsuppression
 • Läkemedel som orsakar fotosensitivitet
 • Genomgången strålbehandling
 • Arsenik

Riskfaktorer för recidiv eller multipla BCC

 • Tidigare tumörrecidiv
 • Tumörstorlek > 20 mm
 • Tumörer som opererats med alltför snäv marginal (ögon, näsa, mun och öron)
 • Nedsatt immunförsvar inklusive immunsuppression
 • Basalcellsnevussyndrom

Utredning

Symtom

Basaliom är lokaliserade främst i ansikte samt på bål eller rygg. Patienten söker ofta för en knuta som växer eller ett sår som inte läker.

Nodulär

 • Lokalisation – huvud-hals
 • Utseende – rosa-hudfärgad papel med pärlskimrande yta och telangiektatiska kärl, ibland ulceration med vallformad rand

Superficiell

 • Lokalisation – bål
 • Utseende – rodnat fjällande plack, lätt pigmentering, central atrofi, tunt plack flera cm i diameter, ibland multipla små krustabelagda ulcerationer

Morfeiform

 • Utseende – ärrlik, atrofiskt indragen, vit-gulrosa plack, svåravgränsad
 • Senare – inväxt i omgivande vävnad, ulcerationer och krustor

Anamnes

 • Solvanor – solresor, solarium
 • Arbete och fritidsaktiviteter utomhus
 • Tillväxthastighet
 • Tidigare hudcancer

Status

Gör en hudinspektion och överväg dermatoskopisk undersökning.

 • Hudtyp
 • Lokalisation – en eller multipla
 • Utseende – färg, form, ulceration
 • Storlek – uppmätt i mm
 • Infiltration
 • Väl- eller svåravgränsad kliniskt och/eller dermatoskopiskt

Fynd som kan förekomma vid dermatoskopi

 • Inget pigmentnätverk, hjulekerliknande pigmentmönster
 • Horisontellt förgrenade kärl
 • Lönnlövsliknande områden, blå-grå nästen
 • Ulceration

Handläggning vid utredning

 • Preliminär diagnos ställs på typisk klinisk och om möjligt dermatoskopisk bild.
 • PAD bekräftar diagnosen.
 • Övriga förändringar bör bedömas och handläggas inom specialiserad vård.
 • Anmälan till cancerregistret görs via diagnostiserande patologienhet.

Differentialdiagnoser

 • Aktinisk keratos
 • Skivepitelcancer
 • Malignt melanom
 • Intradermalt nevus
 • Fibrom
 • Keratoakantom
 • Psoriasis
 • Eksem

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Solråd och information om självkontroll rekommenderas.
 • Behandlingsval beror bland annat på antal tumörer, lokalisation, växtsätt, avgränsning samt metodens tillgänglighet och patientens compliance.
 • En välavgränsad nodulär eller superficiell förändring kan excideras i sin helhet (med minst 3-4 mm marginal) och PAD-verifieras.
 • Topikal läkemedelsbehandling med imiquimod kan övervägas vid välavgränsad superficiell förändring med dosering 5 dagar/vecka till natten under sex veckor.

Destruktiva (kryobehandling, elektrodesiccation, curettage) och medicinska (imiquimod) behandlingsmetoder är kontraindicerade vid högaggressiva BCC och vid recidiv.

Solråd

Ge råd om att:

 • bära skyddande kläder i synnerhet huvudbonad
 • använda solkräm med tillräcklig solskyddsfaktor
 • undvika solande mitt på dagen.
Gäller endast för Region Norrbotten.

Basalcellscancer, ytligt lågaggressiv (typ IB)

 • Radikalt exciderat: Ge råd om egenkontroller och solskydd.
 • Icke radikalt exciderat. Remiss till Hudkliniken.

Basalcellscancer, nodulär lågaggresiv (typ IA)

 • Radikalt exciderat: ge råd om egenkontroller och solskydd.
 • Icke radikalt exciderat: Remiss till Hudkliniken.

Basalcellscancer, medelaggresiv (typ II)

 • Radikalt exciderat. Ge råd om egenkontroller och solskydd.
 • Icke radikal exciderat: Remiss till Kirurgkliniken respektive Ögonkliniken/Öronkliniken.

Basalcellscancer, högaggresiv (typ III)

Remiss till Kirurgkliniken/ Ögonkliniken/Öronkliniken

Sol och solskydd

För att minska risken och takten för att hudtumörer eller förstadier till dem ska uppstå bör du skydda dig från solen. Det räcker med 15-30 minuter i solen varje dag för att tillverka det D-vitamin man behöver.

Solfakta

 • Solljus innehåller ultraviolett strålning som är den huvudsakliga orsaken till hudcancer.
 • Det är särskilt viktigt att skydda barn från solen.
 • Solen har starkare effekt på höga berg och i länder närmare ekvatorn.
 • Snö, vatten och sand reflekterar solljusets ultravioletta strålar och ökar risken för solskador.
 • Ultraviolett ljus tränger igenom moln och vatten och kan därför orsaka solskador även en mulen dag såsom när man badar.
 • Solande i solarium är också skadligt för huden och påskyndar hudens åldrande. Solariebrunhet skyddar inte mot solens skadliga effekter.

Solskydd

 • Undvik att sola mitt på dagen mellan klockan 11 och 15 när solen är som starkast. Vistas gärna i skuggan.
 • Använd hatt och kläder. Tätt vävda kläder skyddar bäst.
 • På kroppsdelar som inte täcks av kläder bör du komplettera med solkräm med hög solskyddsfaktor, minst 30. På händer, ansikte, öron, övre delen av kroppen, även framtill, rekommenderas faktor 50+.
 • Stryk på riklig mängd och upprepa under dagen samt efter bad.
 • Du bör vara extra noggrann om du seglar, åker skidor eller åker till stranden.

Egenkontroll

Det är viktigt att du regelbundet ser över din hud. Lär dig att känna igen form, färg och storlek på dina hudförändringar. Upptäcker du att något ändrar sig ska du söka din läkare. Det kan exempelvis vara ett sår som inte vill läka. Ett brunt ”födelsemärke” som ändrar utseende, växer, blir mörkare eller utvecklar oregelbundna kanter bör också undersökas. Se bifogad beskrivning för egenkontroll av huden.

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Behandling inom specialiserad vård

Behandlingsalternativ som kan vara aktuella är:

 • kirurgi inklusive Mohs mikrografisk kirurgi (är en upprepad kirurgisk teknik för säkert avlägsnande av hudtumörer tack vare intraoperativ mikroskopisk kontroll av radikaliteten)
 • fotodynamisk behandling
 • kryobehandling med eller utan curettage
 • elektrodesiccation i kombination med curettage
 • läkemedelsbehandling (imiquimod)
 • strålbehandling.

Uppföljning

I de flesta fall räcker självkontroll då recidivrisken är mycket låg vid en välavgränsad och kirurgiskt radikalt exciderad basalcellscancer.

Individuell planering för uppföljning hos hudläkare rekommenderas för vissa patienter med BCC.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Basalcellscancer – hudcancer, 1177