ABCDE, initialt omhändertagande

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

R40-
Somnolens, stupor och koma

ICD-10-SE

R40.0
Somnolens
R40.2
Koma, ospecificerat
R40.1
Stupor

Om hälsotillståndet

Definition

ABCDE är en undersökningsteknik för att systematiskt bedöma allmänpåverkade patienter och säkerställa vitala funktioner. Bokstäverna kommer från engelska:

 • A – Airway & cervical spine – Luftvägar
 • B – Breathing – Andning
 • C – Cirkulation – Cirkulation
 • D – Disability – Medvetande
 • E – Exposure – Exponering.

Utredning

Status

Tabell för ABCDE, initialt omhändertagande.

Handläggning vid utredning

 • Undersök och handlägg patienten enligt ABCDE.
 • Gör differentialdiagnostiska överväganden kring vad som kan orsaka patientens tillstånd.
 • Bedöm vilken utredning och behandling patienten behöver utifrån patientens allmäntillstånd och misstänkt orsak.
 • Konsultera specialiserad vård akut och överväg akut transport vid behov.

Differentialdiagnoser

Exempel på tillstånd som orsaka akut allmänpåverkan, indelade enligt ABCDE:

 • A – främmande kropp, aspiration, anafylaxi, ödem, epiglottit, tyroideaexpansivitet
 • B – astma, KOL, pneumoni, lungödem, övertryckspneumothorax, ketoacidos (hyperventilation)
 • C – hjärtsvikt, arytmi, hjärtinfarkt, sepsis, myokardit, endokardit, klaffruptur, hjärttamponad, lungemboli, hypovolemi, addisonkris
 • D – sepsis, epilepsi, meningit/encefalit, intoxikation, hypoglykemi, andningsinsufficiens, stroke, subduralblödning
 • E – sepsis, hypotermi.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2020-10-21
Godkänt av:
Nationella programområden akut vård

Hitta på sidan