Söksida

4 resultat hittades på sökfrasen Tagg:Förbättringsarbete.

Sökträffar

  1. vardgivarwebben.norrbotten.se sv samverkan-och-avtal folkhalsa
    Att vi mår olika bra och lever olika länge beror till stor del på skillnader i levnadsvanor, det vet vi. Vi vet också att levnadsvanorna hör ihop med utbildningsnivån och att
  2. vardgivarwebben.norrbotten.se sv kompetens-utveckling-forskning hallbarhetsarbete-agenda-2030
    Region Norrbottens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och definieras av i vilken utsträckning organisationen förmår bidra till uppfyllandet av målen
  3. vardgivarwebben.norrbotten.se sv kompetens-utveckling-forskning nara-vard-i-norrbotten
    Omställningen innebär stora möjligheter, men också krav på omställningsförmåga, tillit och gränsöverskridande samarbete för att samhällets resurser ska kunna användas på bästa
  4. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer laboratoriemedicin synpunkter-och-onskemal