Tularemi genompåvisning (PCR)

Analyserande laboratorium

Folkhälsomyndigheten
Provmottagningen
171 82 Solna

Provtagningsanvisning

Anmälningspliktig

Sökord

tularemi francisella Francisella.tularensis harpest lymfadenit PCR