Francisella tularensis odling

Analyserande laboratorium

Folkhälsomyndigheten
Provmottagningen
171 82 Solna

Provtagningsanvisning

Serologi, se Tularemi

Sökord

Francisella.tularensis harpest tularemi Tularemi-påvisande med PCR/odling