Uppdaterade riktlinjer för hjälpmedel 2024

Hjälpmedel

Nu är årets riktlinjeförändringar publicerade.

Översikt uppdateringar riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 2024(pdf)