SmiNet stängs under helgen fredag den 31 maj till måndag den 3 juni 2024

Smittskydd

Det har blivit dags att produktionssätta den sista stora migreringsrättningen i SmiNet, vänligen läs om vad rättningen innebär.

SmiNet-förvaltningen planerar att stänga SmiNet mellan fredagen den 31 maj kl. 14:00 till och med måndag den 3 juni kl. 07:00. Om allt går som planerat kommer arbetet att vara klart under lördag eftermiddag den 1 juni. Då öppnas Sminet tidigare.

SmiNet-förvaltningen kommer att informera de kliniskt mikrobiologiska laboratorierna om att de behöver säkerställa att alla deras anmälningar rapporteras på nytt efter att SmiNet åter är igång. 

Ni på smittskyddsenheterna behöver planera hur ni ska hantera de anmälningspliktiga sjukdomarna i er region under den period som Sminet är nere samt informera vården och laboratorier om detta. 

SmiNet-förvaltningen vill be alla smittskyddsenheter att sprida informationen om när SmiNet hålls stängt vidare till er regionala hälso- och sjukvård via intranät och andra kanaler. Nedan hittar ni förslag på text som kan användas som bas för kommunikationen:
Anmälningssystemet för anmälningspliktiga sjukdomar, SmiNet, kommer att vara stängt för uppdatering från fredagen den 31 maj kl. 14:00 till måndag den 3 juni kl. 07:00. ”Här behöver sedan varje SME/Region beskriva hur de vill att hälso-och sjukvården ska anmäla under nedstängningsperioden”.

Om migreringsbugg
Som känt sedan tidigare finns en bugg, benämnd Migreringsbugg 2, kvar att åtgärda sedan införandet av Sminet 3. Kortfattat handlar den om problem med överföringen av labbuppgifter till fallen.

Samarbetsgruppen för Sminet har efter diskussion nu tagit ett beslut att den ska rättas genom en generell lösning som påverkar 6,12 % av fallen och en tilläggslösning som påverkar 0,15 %. Övriga 93,73 % av fallen påverkas inte. Båda lösningarna påverkar enbart fall som är skapade i Sminet 2.
Den generella lösningen kommer enbart uppdatera fält där värden saknas. Redan ifyllda fält påverkas ej och rättningen kommer därmed inte att påverka uppgifter som fanns sedan tidigare eller förts in efter införandet av Sminet 3.

Tilläggslösningen hanterar det faktum att för vissa fall har uppgifter från makulerade labbanmälningar felaktigt förts över vid migreringen. Detta kommer att åtgärdas på så sätt att fallen först rensas på uppgifter i de berörda fälten och sedan läses dessa in på nytt, men nu enbart från aktiva labbanmälningar.

Exakt vad som rättats kommer inte vara sökbart, men det kommer i fallets logg finnas information om att en migreringsrättning har gjorts.

Samarbetsgruppens bedömning är att rättningen inte kommer innebära att något behöver åtgärdas eller kontrolleras av smittskydden i samband med rättning. Önskar ni ytterligare eller utförligare information, vänd er till sminet@folkhalsomyndigheten.se.