Säkerhetsmeddelande TOPRO Troja Original / TOPRO Olympos ATR

Hjälpmedel

Ett potentiellt problem har identifierats på enstaka rollatorer av modell Topro Troja Original/Topro Olympos ATR. På enstaka rollatorer kan låsratten, som används för att säkra handtagets höjdjustering, skruvas loss under användning. Bedömningen är att risken är liten att detta sker.

Säkerhetsmeddelande från leverantören(pdf)