Säkerhetsmeddelande angående Uppresningsstöd Eva

Hjälpmedel

Ett säkerhetsmeddelande angående uppresningsstöd Eva från leverantör Swereco.

Åtgärden gäller produkter som levererats till marknaden före 20200525. Alltså inte produkter som levereras ut idag. Åtgärden innebär ett utbyte av utstickande skruvskalle till en invändig stoppskruv vid bygelns infästning mot golvplatta. På produkter som hjälpmedelverksamheten äger och hyr ut till kunder kommer detta utbyte ske i samband med att produkten återlämnas till länsservice. Ingen uppsökande verksamhet kommer ske.

Kunder som köpt sina uppresningsstöd till verksamhet före 20200525 kan via C2 formulär skicka in en önskan om att få nya skruvar utskickade. Verksamheterna ansvarar själva för att utbytet sker.

Säkerhetsmeddelande Uppresningsstöd Eva (pdf)

Uppresningsstöd Eva