Öppet hus Köpmangatan 37 Luleå

Hjälpmedel

Välkommen till öppet hus på Köpmangatan 37 Luleå den 29 augusti 13-17!

Varmt välkommen på öppet hus!

Vi informerar om och visar hur vi hjälper patienter och brukare till en 
mer självständig och enklare vardag.

Hjälpmedelskonsulenterna visar sin verksamhet inom kognition, 
kommunikation och rörelseområdet. 

LSS Råd och stöd presenterar hur brukare med LSS tillhörighet kan få 
stöd i sina frågor. Vi skålar också för att verksamheten fyller 30 år. 

Vuxenhabiliteringen presenterar strategier för organisering i 
hemmet, samtalsfärdigheter och fysisk aktivitet. Vi informerar om 
vår gruppverksamhet och klipper bandet till programmet Hälsa och 
levnadsvanor – på ett enkelt sätt.

Program finns på plats och personal kommer vara tillgänglig för att 
svara på frågor. 

 Vi bjuder på cider och tilltugg!