Förskrivarenkät om specialanpassningar

Hjälpmedel

Hej förskrivare vi behöver dina erfarenheter kring specialanpassning av hjälpmedel!

Den här enkäten vänder sig till dig som är förskrivare inom kommunen eller Region Norrbotten.
Vi hjälpmedelskonsulenter vill veta vilka erfarenheter du har kring specialanpassningar av hjälpmedel.

Du kan hjälpa till med detta genom att fylla i vår enkät om specialanpassningar, dina erfarenheter är värdefulla för oss! 

Enkät om specialanpassningar