Uppdaterad: Förlängda svarstider för S- och U-elektrofores

Laboratoriemedicin

Uppdatering 16/2: Sedan några dagar tillbaka är vi åter i normaldrift med instrumentet för elforeser.

Förlängda svarstider i hela länet för proteinelektrofores i serum (S-elfo) och urin (UelfoT) på grund av instrumentproblem i Sunderbyn.

Prover sparas och analyseras då vi kommit i gång igen. Enbart kvantifieringar kan svaras ut utan bedömning; kontakta klinisk kemi Sunderbyn vid önskemål om detta.

Om kvantifiering av enskilda analyter önskas kan dessa beställas separat och besvaras utan dröjsmål.