Ändringar i ersättningskedjan överflyttningsplattformar

Return 7500, Return 7500i samt Molift Raiser har utgått från sortimentet och är ej längre förskrivningsbara.

Se aktuellt sortiment på överflyttningsplattformar