Analysstopp S- och U-osmolalitet vid klin kem lab Sunderby sjukhus

Osmolapparaten för analys av S- och U-osmolalitet är from 31 maj trasig vid Klinisk kemi i Sunderbyn och i väntan på åtgärd så behöver prover skickas till Piteå kemlab med dagliga transporter. Om akut svar behövs och prover behöver skickas så snart som möjligt till Piteå, så är det viktigt att akutmärka proverna och ringa klinisk kemi, Sunderbyn. Annars skickas de med ordinarie transporter dagligen.